Optymalizacja licencji (SLO) – IPR-Insights License Consulting

Optymalizacja licencji (SLO)

OptimizationAktywa programowe są bardzo ważnymi elementami systemów IT, zarządzanie nimi wymaga bowiem złożonej wiedzy z zakresu IT, rachunkowości i prawa. Optymalizacja licencji oprogramowania (Software License Optimization ? SLO) wykracza poza analizę prawnego ryzyka związanego z niezgodnym użyciem oprogramowania.

 

Nieodpowiednie zarządzanie cyklem życia licencji może oznaczać dla firmy nie tylko dodatkowe koszty, ale także ryzyko związane z działalnością organizacji: straty finansowe wynikające z nadmiernego licencjonowania, niekorzystnych zamówień, czy niewykorzystanym oprogramowaniem shelfware itp. Według firmy IDC: "Złożoność licencji na oprogramowanie będzie kosztować firmy średnio 25%  więcej niż ich budżet przeznaczony na zakup licencji."

 

Coraz więcej dyrektorów generalnych i finansowych zdaje sobie sprawę, że zasoby oprogramowania są nie tylko problemem CIO. Stosowanie procesów i technologii optymalizacji licencji to nieuniknione narzędzie służące redukcji kosztów i ryzyka. Konsultanci IPR-Insights znają najlepsze praktyki, możliwości oraz pułapki licencjonowania, dzięki czemu pomagą klientom w efektywnym zarządzaniu oprogramowaniem, tak aby płacili oni za programy komputerowe jedynie tyle, ile jest to naprawdę konieczne.

 

Nasi eksperci świadczą usługi w następujących dziedzinach:

 

Migracja ILMT, optymalizacja licencji IBM

Koniec wsparcia programu IBM License Metric Tool 7.x

Producent zakończył obsługę narzędzia License Metric Tool (ILMT) 7.2.2 od września 2016 roku, wersji 7.5 natomiast od kwietnia 2017! Oznacza to, że IBM nie pomaga użytkownikom w rozwiązywaniu problemów związanych tymi werjsami narzędzia oraz nie będzie publikować poprawek i uaktualnień do programu.

 

Najnowsze funkcje, certyfikaty i wsparcie IBM dostępne są tylko w przypadku migracji środowiska do License Metric Tool 9.x, czyli aplikacji opartej na technologii BigFix. Brak wsparcia ze strony producenta dla powszechnych wersji 7.x ILMT sprawia, że zarządzanie licencjami stało się niełatwym zadaniem.

 

Tymczasem w środowiskach zwirtualizowanych (z nielicznymi wyjątkami) użycie ILMT jest obowiązkowym warunkiem zawartym w umowie licencyjnej. Audytorzy IBM zwracają szczególną uwagę, czy we wszystkich zwirtualizowanych środowiskach oprogramowania IBM zainstalowany został License Metric Tool, z którego można odczytać dane o użytkowaniu oprogramowania. Akceptują dane pomiarowe ILMT jako autentyczne i miarodajne.

 

Z naszego doświadczenia wynika, że w większości organizacji ILMT instalowany jest tylko w niektórych systemach, w których często również nie jest używany. W przypadku braku pełnego wykorzystania ILMT, nie tylko środowisko wirtualne, ale także całkowite fizyczne środowisko sprzętowe podlega licencjonowaniu! W oparciu o nasze doświadczenia projektowe eksperci IPR-Insights pomogą klientowi w migracji i pełnej instalacji oprogramowania.

 

Analiza i optymalizacja licencji oprogramowania IBM

Usługa optymalizacji IPR-Insights zapewnia przejrzysty obraz o rzeczywistej pozycji licencyjnej firmy (Effective License Position - ELP) w związku z oprogramowaniem IBM - Cognos, Tivoli, WebSphere, Lotus, Content Manager, DB2, Rational, Maximo, SPSS, Unica, TM1.

 

Firma IPR-Insights nie jest sprzedawcą licencji IBM, więc wynik usługi optymalizacji IBM nie będzie sprzeczny z interesami biznesowymi przedsiębiorstwa. Jako niezależni konsultanci do spraw licencjonowania pomagamy naszym klientom w legalnym i efektywnym zarządzaniu oprogramowaniem, tak aby płacili oni za programy jedynie tyle, ile jest to naprawdę konieczne- nie mniej i nie więcej!

 

Dlaczego warto skorzystać z naszej usługi optymalizacji IBM?

 

 • Osiągnięcie zgodności (compliance) w licencjonowaniu oprogramowania IBM.
 • Optymalizacja rocznych kosztów subskrypcji i wsparcia IBM (S&S).
 • Przygotowanie do audytu IBM.
 • Wprowadzenie właściwego zarządzania licencjami IBM w organizacji.

 

3 kroków do uzyskania obrazu możliwości optymalizacji opłat licencyjnych IBM:

 1. Analiza statusu instalacji oprogramowania
 2. Analiza statusu licencji
 3. Raport i prezentacja rzeczywistej pozycji licencjonowania (ELP)

 

Szczegóły dotyczące migracji ILMT i optymalizacji licencji IBM znajdziesz w naszej broszurze.

Jeśli jesteś zainteresowany migracją ILMT i optymalizacją licencji IBM, wyślij wiadomość- odpowiemy ze szczegółowymi informacjami!

Usługa optymalizacji Microsoft
Usługa optymalizacji Oracle

Licencjonowanie Oracle Database

W dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku korporacyjnym menedżerom licencji i administratorom IT nie jest łatwo śledzić bieżące zmiany w danych dotyczących instalacji i użytkowania bazy danych Oracle. Pomiar tej grupy produktów różni się od analizy oprogramowania identyfikowanego na podstawie zainstalowanych plików. Tutaj bowiem nie tylko zainstalowane funkcje określają wymagania licencyjne, ale także wewnętrzne ustawienia konfiguracyjne i środowisko sprzętowe, dodatkowo są one zwykle używane w środowiskach Linux i UNIX.

Według większości użytkowników aktywna działalność audytowa firmy Oracle niesie znaczące ryzyko finansowe w przypadku niewłaściwego użytkowania programów producenta. Ryzyko to wynika z często niejasnych warunków licencyjnych oraz niczym nieograniczonego włączania różnych opcji nielicencjonowanej bazy danych (bez wcześniejszego powiadomienia o opłatach licencyjnych). Jednocześnie w środowisku korporacyjnym znaczną część zasobów oprogramowania mogą stanowić licencje Oracle, poważna jest więc również potrzeba wsparcia i automatyzacji w zarządzaniu tym oprogramowaniem.

Długotrwałe nielicencjonowane użytkowanie niesie za sobą bardzo duże ryzyko finansowe. Ponadto złożone konstrukcje licencyjne utrudniają klientom rozpoznanie ewentualnych możliwości oszczędności, na przykład przez połączenie topologii sprzętowej centrum danych.

Pracownicy IT odpowiedzialni za zarządzanie instalacjami Oracle mogą więc odczuwać wyraźne korzyści wynikające z użycia niezależnego narzędzia, które pomaga śledzić bieżące wykorzystanie oprogramowania i zapotrzebowanie licencji zgodne z obowiązującymi regułami licencyjnymi firmy Oracle.

ORCA for SAM-Insights, czyli Oracle Compliance Analyzer

Opracowany przez IPR-Insights system ORCA jest prostym narzędziem dla zespołów IT odpowiedzialnych za zarządzanie bazami danych Oracle w dużych firmach. Odczytuje dane wyjściowe skryptów gromadzenia danych, analizuje zawarte w nich dane dotyczące sprzętu i bazy danych oraz oblicza rzeczywiste użytkowanie oprogramowania i jego zapotrzebowanie licencyjne.

Wyniki tej analizy dostępne są w postaci nowoczesnego interfejsu w przeglądarce internetowej.

Zbiory danych

Użytkownicy ORCA mogą przesyłać wynik zbioru danych własnej infrastruktury, a po jego przeprocesowaniu przeglądać przetworzone wyniki i topologię sprzętu.

Użycie oprogramowania

ORCA przedstawia pełne podsumowanie użytkowania oprogramowania, które pomoże zidentyfikować podejrzane użycie opcji.

Usługa optymalizacji SAP

Analiza i optymalizacja licencji oprogramowania SAP

Nasza usługa optymalizacji w pełni automatyzuje optymalizację licencji SAP na podstawie bieżących transakcji powiązanych z systemami SAP. Raporty o licencjach generowane są automatycznie, w naszej analizie przedstawiamy natomiast niepoprawnie przypisane licencje, identyfikujemy nieaktywnych użytkowników i duplikacje, a także przypisujemy optymalne typy licencji do obecnie używanych transakcji. Z naszych doświadczeń wynika, że 20-40% użytkowników jest przelicencjonowana w systemach SAP! Nasza usługa umożliwia optymalne wykorzystanie wszystkich elementów umowy licencyjnej SAP, w tym cen, uoustów procentowych, specjalnych licencji, transakcji, obiektów biznesowych itp.

 

Usługa optymalizacji IPR-Insights zapewnia przejrzysty obraz o rzeczywistej pozycji licencyjnej firmy (Effective License Position - ELP) w związku z oprogramowaniem SAP. IPR-Insights nie jest sprzedawcą licencji SAP, więc wynik usługi optymalizacji nie będzie sprzeczny z interesami biznesowymi przedsiębiorstwa. Jako niezależni konsultanci do spraw licencjonowania pomagamy naszym klientom w legalnym i efektywnym zarządzaniu oprogramowaniem, tak aby płacili oni za programy jedynie tyle, ile jest to naprawdę konieczne- nie mniej i nie więcej!

 

Zalety usługi optymalizacji SAP w IPR-Insights:

 • Zmniejszenie kosztów administracyjnych: przygotowujemy wszystkie systemy do pomiaru LAW
 • Zmniejszenie ryzyka prawnego: centralnie uruchamiany automatyczny audyt dla każdego elementu w systemie
 • Przygotowanie do audytu SAP: będziesz znać treści raportu z audytu na długo przed otrzymaniem go od producenta.
 • Dokładniejszy rejestr bieżących licencji i przyszłych potrzeb licencyjnych.

 

6 kroków do uzyskania obrazu możliwości optymalizacji opłat licencyjnych SAP:

 1. Instalacja narzędzia optymalizacji SAP
 2. Raport o możliwościach optymalizacji
 3. Rejestr
 4. Profile użytkowników
 5. Raport optymalizacji dla poszczególnych typów licencji
 6. Powrót zoptymalizowanych licencji

 

Szczegóły dotyczące optymalizacji licencji SAP znajdziesz w naszej broszurze.

Jeśli jesteś zainteresowany optymalizacją licencji SAP, wyślij wiadomość- odpowiemy ze szczegółowymi informacjami!

Sprzedaż używanych licencji na oprogramowanie

Jeśli chcesz dowiedzieć się, na którym "poziomie dojrzałości" w procesie zarządzania oprogramowaniem znajduje się Twoja firma, pobierz naszą broszurę!