Zrzeczenie – IPR-Insights License Consulting

Zrzeczenie

Ta strona (dalej nazywana ?Stroną?) jest zarządzana przez IPR-Insights Zrt. (dalej nazywany ?IPR?). Otwierając i korzystając ze Strony, zgadzasz się na poniższe Zasady i Warunki. Dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z nimi. Jeżeli nie akceptujesz Zasad i Warunków, bardzo prosimy o nie korzystanie ze Strony.

IPR zastrzega sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji obecnych Zasad i Warunków w każdym momencie. W związku z tym zalecamy przejrzeć od czas do czasu treść Zasad i Warunków, by znać na bieżąco obowiązujący regulamin.

Charakter informacji

Dane umieszczane na Stronie mają charakter informacyjny, ich celem jest wyłącznie informowanie, podawanie wskazówek w określonych, wybranych zakresach. Informacje zawarte na Stronie nie mogą być uznane za profesjonalne usługi czy porady konsultingowe z dziedziny IT, prawa czy księgowości. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej porady wykwalifikowanego doradcy, skontaktuj się z ekspertami IPR.

IPR dokłada starań, by informacje znajdujące się na Stronie były kompletne, dokładne i aktualne. Jednak przez wzgląd na zmiany w przepisach i regulacjach oraz ryzyka związane z elektroniczną komunikacją, informacje na Stronie mogą być niekompletne, niedokładne i nieaktualne. IPR nie odpowiada za jakiekolwiek szkody czy straty, mające związek z niedokładnością, niekompletnością i nieaktualnością informacji na Stronie. IPR zastrzega prawo do modyfikacji i poprawiania Strony bez powiadomienia, a także do usuwania treści na Stronie jak i Strony.

Ograniczenie korzystania z treści

Strona, wszystkie treści na stronie, a także indywidualny sposób ich prezentacji są własnością intelektualną IPR. Wyrażasz zgodę, by ich nie kopiować, dystrybuować, przekazywać, zmieniać czy w inny sposób wykorzystywać bez zgody IPR. Użycie materiałów ze Strony ? które wykracza poza prywatny, niekomercyjny zakres ? wymaga wyrażonej uprzednio pisemnej zgody IPR.

Linki do innych stron

Strona może zawierać linki do innych stron, które znajdują się poza kontrolą IPR. IPR nie odpowiada za treści umieszczone na tych stronach, a także za bezpieczeństwo twoich osobistych danych w czasie korzystania z tych stron. Doradzamy, jeśli używasz podlinkowanych stron, uważne zapoznanie się z zasadami i warunkami ich polityki bezpieczeństwa.

Ograniczenie odpowiedzialności

Jakiekolwiek decyzje podejmowane są na podstawie informacji zawartych na Stronie wyłącznie na własne ryzyko użytkownika.

IPR nie odpowiada za żadne szkody czy straty, wynikające z twojego dostępu do Strony lub jej użycia bądź użycia informacji na niej umieszczonych.

Ochrona danych osobowych

IPR zarządza wszystkimi danymi osobistymi pozyskanymi poprzez Stronę zgodnie z założeniami Aktu Nr LXIII z 1992 r. o Ochronie Danych Osobowych i Ujawnianiu Danych w Interesie Publicznym. Jeśli udostępnisz dane osobowe do dyspozycji IPR poprzez Stronę, zgadzasz się na kontrolowanie tych danych przez IPR dla określonych celów tylko i nie dłużej niż jest to potrzebne do realizacji tychże określonych celów.

Bezpieczeństwo

IPR podejmuje rozsądne środki, by zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo korzystania ze Strony, a także jej użytkowanie w niezakłócony sposób, bez wirusów lub infekcji oprogramowaniem typu malware.

IPR nie odpowiada za żadne szkody lub straty związane z użytkowaniem Strony, jej stanem niedostępności, nieprawidłowego funkcjonowania, nieautoryzowanego dostępu do danych, opóźnienia w przekazywaniu informacji, infekcji oprogramowaniem wirusowym, błędami systemowymi lub łączności, a także podobnymi problemami.

Problemy z rejestracją

Większość materiałów zawartych na Stronie jest dostępna dla każdego. IPR zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do części materiałów ? mogą być udostępnione dopiero po rejestracji. Jeśli pojawią się problemy podczas procedury rejestracji, prosimy o kontakt: support@iprsam.com.

Problemy techniczne

Koledzy z IPR oraz firmy zarządzającej Stroną podejmują wszelkie rozsądne działania, by zapewnić niezakłócone jej działanie. Mimo podejmowania tych środków, jeśli zauważysz problemy techniczne, skontaktuj się z nami pod adresem: support@iprsam.com.