GINOP-2.1.7-15-2016-00881 projekt – IPR-Insights License Consulting

GINOP-2.1.7-15-2016-00881 projekt

W ramach zaproszenia do składania wniosków GINOP-2.1.7 “Rozwój prototypów, produktów, technologii i usług”, IPR-Insights International Zrt. realizuje projekt pod nazwą “Opracowanie docelowego sprzętu do analizy danych SAM-Insights Appliance opartego na technologii procesorów mobilnych, zdolnego do wysokopoziomowej analizy dużych wolumenów zbiorów danych dotyczących zarządzania licencjami przy niskim zużyciu energii i kosztach utrzymania

Identyfikator projektu: GINOP-2.1.7-15-2016-00881

Kwota dotacji przyznanej na projekt: 49 138 896 Ft

Planowany termin zakończenia prac: 2019.08.31.

Intensywność pomocy: 59,74%

Zawartość projektu:

Planujemy stworzenie docelowego sprzętu SAM-Insights Appliance poprzez połączenie 16 lub 32 samodzielnych modułów procesorowych w jedną wysokowydajną jednostkę klastra obliczeniowego. Dzięki temu docelowa gęstość procesorów sprzętowych wynosiłaby do 128 rdzeni, a łączna pojemność pamięci 64 GB. Rozwiązanie może wykonywać operacje obliczeniowe przy niskim poborze mocy nawet przy szczytowym obciążeniu, przy poborze mocy każdego modułu procesora poniżej progu 10 W. Dla porównania, obecne serwery klasy high-end oparte na procesorach Intel Xeon mają gęstość procesorów wynoszącą około 16 rdzeni, 32 GB pamięci i szczytowe zużycie energii na poziomie 100-150 W na procesor.

Wdrożenie docelowego serwera sprzętowego SAM-Insight Appliance oraz doświadczenia z nim związane doprowadziły do uzyskania trzech rezultatów techniczno-technologicznych: po pierwsze, wyboru rodziny modułów procesorów mobilnych, które charakteryzują się optymalnymi współczynnikami w zakresie liczby rdzeni procesora, pojemności pamięci, szybkości odczytu/zapisu danych w pamięci masowej oraz przepustowości sieci. Z drugiej strony, do koordynacji pracy wybranych typów modułów procesorowych, zarówno z informatycznego, jak i matematycznego punktu widzenia. Po trzecie, zapewni wiedzę i doświadczenie techniczne i merytoryczne, które umożliwią integrację wybranej rodziny procesorów w docelowym rozwiązaniu sprzętowym w miarę rozwoju nowych producentów i podtypów procesorów. Eksplozja i ewolucja urządzeń mobilnych pociągnęła za sobą skokowy rozwój procesorów mobilnych, co spowodowało konieczność ponownego wykorzystania osiągnięć technologicznych w projektowaniu nowszych wersji docelowego sprzętu. Efektem tych trzech osiągnięć jest docelowy serwer sprzętowy SAM-Insights Appliance, oparty na technologii mobilnej, który jest w stanie połączyć efektywność kosztową procesorów mobilnych z mocą obliczeniową wysokowydajnego klastra serwerów z wieloma członkami.

Krótkie podsumowanie projektu:

W ramach projektu innowacyjnego przeprowadzono następujące działania w zakresie prototypowania, testowania i rozwoju produktu:

Zebraliśmy innowacyjne subdyscypliny i współdyscypliny związane z dziedzinami IT i współdyscyplinami, które mają być rozwinięte dla prototypu, a następnie stworzyliśmy plan prototypu, który zawiera szczegółowe kroki rozwoju prototypu, ustanawiając dokładne rozgraniczenie wymaganych poddziałań.

Wykorzystując innowacyjną technologię mobilną, stworzyliśmy prototypowy silnik programowy zbudowany na fundamentach technologii Big Data. Za rozproszone i odporne na błędy przechowywanie danych odpowiada dostosowany system Apache Hadoop, a rozproszone przetwarzanie danych zapewnia prototypowo zoptymalizowany system Apache Spark.

Oprogramowanie do zarządzania licencjami SAM-Insights zostało z powodzeniem zaadaptowane do prototypu. Opracowana została wydajna wersja silnika do przetwarzania zbioru reguł rozpoznawania prawa jazdy.

Przeprowadzono testy prototypu i pełne usunięcie stwierdzonych uchybień w celu wyeliminowania zidentyfikowanych wad. Zaangażowano podwykonawcę do przeprowadzenia testów wydajnościowych w zakresie przechowywania i przetwarzania danych.

Poprzez porównanie wyników badań z analizą wyników badania rynku opracowano charakterystykę techniczno-informatyczną produktu, który ma być wprowadzony na rynek.