Optimizarea licențelor (SLO)

Conform datelor prezentate de către firmele de cercetare de piață, costurile licențelor reprezintă o parte importantă din bugetul companiilor:

„Complexitatea licențierii software va majora, în medie, cu 25% cheltuielile companiilor cu licențele  software în 2016.” (IDC)

„Printr-o gestiune eficientă a programelor de calculator, costurile utilizării de software poate fi scăzute cu 30%.” (Gartner)

Este evident pentru tot mai mulți CEO și CFO că managementul activelor software nu este doar responsabilitatea CIO-ului. Implementarea de proceduri și tehnologii de gestiune a programelor (Software Asset Management – SAM) și de optimizare de licențe (Software License Optimization – SLO) sunt instrumente vitale pentru reducerea riscurilor.

Domeniile IPR-Insights:

Migrare ILMT, optimizarea licenţelor IBM
IBM nu mai asigură suport pentru License Metric Tool (ILMT) versiunile 7.2.2 şi 7.5 din septembrie 2016, respectiv aprilie 2017. Începând cu aceste date IBM Support nu mai oferă sprijin utiliza-torilor în soluţionarea problemelor privind aceste versiuni şi nu va publica noi update-uri. IBM License Metric Tool (ILMT) Cele mai noi funcţii, certificări şi ajutorul IBM Support vor fi accesibile doar dacă veţi imple-menta License Metric Tool versiunea 9.x, noua generaţie a aplicaţiei bazată pe noua tehnolo-gie BigFix. În acelaşi timp folosirea ILMT – cu puţine excepţii – este o condiţie specificată în contractele de licenţă pentru mediile virtuale. Auditorii IBM verifică în mod special ca în toate mediile virtuali-zate de software IBM să fie instalat License Metric Tool, din care pot fi extrase datele utilizării de software. Conform experienţelor noastre, în majoritatea companiilor ILMT este instalat doar pentru o parte a sistemelor şi de cele mai multe ori nici acolo nu se utilizează. În lipsa unei uti-lizări complete a ILMT, nu doar mediile virtualizate trebuie licenţiate, ci tot mediul fizic de hardware! De ce recomandăm serviciile noastre de tranziţie sau instalare ILMT?
 • Terminarea suportului versiunilor ILMT 7.x îngreunează substanţial sarcinile de management al licenţelor
 • În cursul auditurilor de licenţă IBM, primul element verificat este prezenţa ILMT în toate mediile virtualizate de software IBM
 • Auditorii acceptă datele furnizate de ILMT ca autentice
 • Consultanţii noştri asistă clienţii în tranziţie şi în instalarea completă pe baza experienţelor acumulate în numeroase proiecte.
Analiza şi optimizarea licenţelor de software IBM Serviciul de consultanţă al IPR-Insights vă oferă o imagine clară despre situaţia reală a licenţelor companiei (Effective License Position – ELP) pentru produsele IBM. IPR-Insights nu este un distribuitor IBM, prin urmare rezultatele serviciului de licenţiere IBM nu sunt sub nicio formă în contradicţie cu interesele IPR-Insights. Ca firmă independentă de consultanţă pentru licenţe oferim sprijin clienţilor noştri pentru un management al software-elor conform legislaţiei şi cu un cost minim. Scopul nostru este ca partenerii noştri să plătească pentru software atât cât este necesar, nici mai mult, nici mai puţin! De ce recomandăm serviciile noastre de optimizare IBM?
 • Asigurarea corespondenţelor (compliance) între licenţele software-elor IBM.
 • Optimizarea costurilor anuale IBM Subscription & Support (S&S).
 • Menţinerea datelor la zi pentru un eventual audit IBM.
 • Crearea unui focus asupra managementului licenţelor IBM în organizaţie.
Obţineţi informaţii mai detaliate despre produsele IBM: Cognos, Tivoli, WebSphere, Lotus, Content Manager, DB2, Rational, Maximo, SPSS, Unica, TM1. O imagine clară despre posibilităţile de optimizare a costurilor licenţelor IBM în 3 paşi:
 1. Analiza instalărilor server (PVU) cu ajutorul ILMT
 2. Analiza nivelurilor actuale de acces ale software-elor IBM privind licenţele PVU, pe baza datelor renewal quote ale celui mai recent Passport Advantage (PA),
 3. Raport şi prezentarea situ-aţiei reale a licenţelor (ELP): prezentarea situaţiei actuale ale instalărilor şi nivelurilor de acces pe fiecare produs, precum şi consultanţă pri-vind modificarea setărilor de metrică şi a condiţiilor.
Servicii de optimizare licente Microsoft
Servicii de optimizare licente Oracle
Servicii de optimizare licencte SAP

Analiza și optimizarea licențelor de software SAP

Serviciul de optimizare licentiere SAP automatizează optimizarea licențelor SAP pe baza tranzacțiilor efective efectuate în sistemul SAP. Se pot genera automat rapoarte despre licențe, identifica licențele alocate greșit, utilizatorii inactivi și duplicatele și se pot aloca licențele potrivite tranzacțiilor existente. Din experienta noastra in proiectele SAM SAP, sunt alocate licente cu mai multe drepturi decat ar fi fost necesara in cazul a 20-40% dintre utilizatori. Serviciile noastre potentiaza folosirea optimă a tuturor beneficiilorr din contractul SAP, inclusiv a prețurilor, a regulilor procentuale, a licențelor speciale, a tranzacțiilor, motoarelor etc.

Prin acest serviciu, IPR-Insights vă oferă o imagine clara asupra pozițiile efective a licențelor (Effective License Position – ELP) în privința software-elor SAP. IPR-Insights nu este distribuitor SAP, deci rezultatul serviciului de optimizare SAP nu este în contradicție cu interesele noastre de afaceri. Drept consultant independent in licențiere, ne deservim clienții pentru o administrarea legală și cu costuri optime a portofoliului software, astfel clientii nostrii să plătească pentru software doar cât este nevoie, nici mai mult, nici mai puțin!

Digital acces / indirect use

Accesul digital (Digital Access) este subiectul fierbinte în această perioadă. Numărarea interfețelor și a obiectelor digitale, analiza utilizării datelor generate de SAP și alegerea celor mai potrivite licențe sunt doar câteva dintre aspectele importante. Oferim expertiză și instrumentul specializat samQ pentru a obtine rapoarte corecte despre folosirea de acces digital SAP și mitigarea riscurilor financiare. Potrivit experiențelor noastre nu toate accesele indirecte sunt ceea ce par a fi!

Gestionarea rolurilor și a acceselor

GDPR, separarea sarcinilor (SoD) și securitatea datelor sunt toate chestiuni legate de gestionarea rolurilor și a acceselor în SAP. SetQ este un instrument ușor de instalat, care conține mii de roluri și oferă o gamă largă de instrumente de gestionare a rolurilor și acceselor. Automatizează gestionarea acceselor SAP și le păstrează gata pentru audit și pentru rapoartare. Licențierea pe baza acceselor reprezintă o sursă de venit mai mare pentru SAP decât cea pe bază de tranzacții, de aceea este esențial controlul profilelor de acces.

De ce recomandăm serviciile de optimizare SAP?

 • Costuri administrative reduse: pregătim toate sistemele pentru analizele LAW.
 • Riscuri legale reduse: audit pornit automat pentru fiecare motor al fiecărui sistem.
 • Auditurile nu vă vor lua prin surprindere: Veți ști încă înainte de raportul auditului ce conține.

O imagine clară asupra posibilităților de optimizare a licențelor SAP în 6 pași

 1. Instalarea instrumentului de optimizare SAP
 2. Raport despre posibilitățile de optimizare
 3. Inventar
 4. Profilurile utilizatorilor
 5. Raport de optimizare
 6. Implementarea licențelor optimizate

Dacă vă întrebați la ce nivel „SAM” de maturitate se află procesul dvs. de gestionare a software-ului în prezent, descărcați broșura noastră!