SAM-Insights sistem – IPR-Insights License Consulting

SAM-Insights sistem

„Instrumentul accesibil pentru o gestionare a licenţelor de software legală şi cu costuri minime”

Gestionarea programelor de calculator face parte din strategia companiei. Cuprinde cunoaşterea exactă şi la zi a programelor instalate pe calculatoare, evidenţa contractelor pentru licenţele de software şi a facturilor aferente, descrie standardele programelor necesare companiei, precum şi reglementările privind ciclul de viaţă al programului (utilizare, achiziţie, evidenţă etc).

Principiile de bază ale gestionării programelor de calculator trebuie să fie în concordanţă cu prevederile legilor în vigoare pentru o funcţionare fără riscuri a companiei – din punct de vedere al legislaţiei programelor de calculator -, totodată trebuie să aibă în vedere şi eficienti-zarea costurilor, pentru a contribui la competi-tivitatea companiei.

Dezvoltarea vertiginoasă a tehnologiei informaţionale, precum şi creşterea continuă a complexităţii sistemelor informatice şi a licenţelor acestora fac necesară o evidenţă a fondului de hardware şi software a companiei care în zilele noastre este de neconceput fără un instrument dedicat gestionării programelor de calculator.

Sístemul SAM-Insights

Funcţiile sistemului SAM-Insights de evidenţă a programelor de calculator au fost specificate de specialiştii noştri cu cunoştinţe deosebite în licenţe şi experienţă în audit de gestiune software. Produsul nostru de o complexitate unică oferă, pe lângă colectarea datelor de hardware şi software ale staţiilor de lucru şi serverelor, şi un ajutor în evidenţa programelor şi licenţe care întrun mediu de companii mari eficientizează în mare măsură activitatea zilnică de gestionare a programelor.

SAM-Insights sistem de bază

Sistemul de bază SAM-Insights este modular, anumite module fiind dedicate diferitelor arii ale gestionării programelor. (Licenţa de bază conţine din start dreptul de folosinţă a unor module care oferă funcţii suplimentare, dar, în caz de nevoie, percepem un cost pentru implementarea lor.)

Module suplimentare SAM-Insights

Dincolo de modulele sistemului de bază există module opţionale, cu noi funcţii, pentru un cost suplimentar:

Advanced Central Data Collector (ACDC) modul

Pe baza unor permisiuni și accesări de date, ACDC identifică și transmite sistemului SAM-Insights da-tele de folosire ale unor programe care nu pot fi măsurate prin scanări. În acest caz licența progra-mului se stabilește nu prin numărul de instalări, cu prin alte date (numărul de utilizatori, număr de tranzacții). În anumite cazuri un produs poate să nu aibă deloc componente instalate (ex. Core CAL).

Breach Mail (BMail) modul

Programul BMail este destinat controlului utilizării ilegale a programelor, semnalat printr-un email. Sursa datelor este generatorul de rapoarte SAM-Insights, iar prezentarea documentelor se poate forma liber, printr-ul editor care are atât funcție html, cât și css. Se pot seta 3 nivele de atenționare (utilizator, superior1, superior2) pentru cazul violă-rii regulilor de folosire a programelor.

Metering Mail (MMail) modul – in dezvoltare

Modulul MMail este destinat trimiterii de informări referitoare la gradul de folosire a programelor pe diferite calculatoare, respectiv a programelor ne-folosite. Pe baza acestora se poate analiza în mod regulat posibilitatea dezinstalării programelor ne-folosite de pe calculatoarele care figurează în ra-port.

(Modulul MMail este dezvoltat.)

Modul de cerere software

Prin modulul opțional web de cerere software utilizatorii pot face cerere de programe prin rețea-ua intranet. Cererea trecere printr-o procedură de aprobare predefinită. În final, după aprobarea cererii, programul cerut devine accesibil utilizato-rului în sistemul SAM-Insights.

Catalog software (SWCat) modul

Prin modulul de catalog software se pot anexa atribute la nivel de companie diferitelor versiuni de software. Din acestea pot face parte categoriza-rea (versiuni blocate sau permise) sau alte caracte-ristici, de exemplu de operațiuni. Scopul categorii-lor este ca ăn cadrul utilizării programelor să fie accesibile și caracteristici de operațiuni sau securi-tate, iar prin folosirea unitară a versiunilor să exis-te un fond omogen de programe. Înainte de im-plementarea Catalogului Software este necesară elaborarea categoriilor de evaluare, precum și descrierea principiilor unitare ale categoriilor.

ORCA for SAM-Insights

Oferă o imagine clară a gradului de utilizare al bazelor de date Oracle pentru o licențere corectă

Licențierea bazelor de date Oracle

În mediile enterprize foarte agile din zilele noastre, este foarte ușor pentru administratorii de licențe și administratorii IT, care nu dispun de un instrument adecvat, să piardă evidența instalărilor și utilizării DB-urilor Oracle. Auditul acestor soluții este diferit de auditul asupra produselor software care pot fi identificate în baza fișierelor de instalare: în primul rând, nevoia de a licenția nu este definită exclusiv de funcțiile instalate, dar se calculează configurațiile interne și mediul hardware. Mai mult, DB-urile sunt utilizate de obicei într-un mediu Linux sau UNIX.

Activitatea intensivă de audit a Oracle, condițiile sale de licențiere opace – opinia majorității utilizatorilor – ușurința de a activa funcțiile opționale ale bazelor de date nelicețiate (fără notificare privind implicațiile pecuniare) prezintă un risc financiar considerabil în cazul utilizării neconforme. În același timp, licențele Oracle pot constitui o parte semnificativă a activelor software dintr-un mediu corporativ, astfel încât există o cerere semnificativă pentru susținerea și automatizarea sarcinilor de gestionare a activelor software.

Utilizarea fără licențele corespunzătoare se poate întâmpla de o perioadă lungă, ceea ce prezintă un risc financiar serios. Pe de altă parte, schemele de licențiere complicate îngreunează identificarea oportunităților de economisire de către clienți, de exemplu prin consolidarea topologiei hardware a centrului de date.

Echipele IT responsabile de exploatarea licențelor Oracle ar beneficia cu siguranță de un instrument independent care monitorizează utilizarea efectivă a licențelor și a nevoii de licențiere bazate pe politicile de licențiere ale Oracle.

ORCA for SAM-Insights – the Oracle Compliance Analyzer

ORCA este un instrument simplu dedicat echipelor din companiile medii și mari responsabile de utilizarea bazelor de date Oracle. Instrumentul citește rezultatele scripturilor de colectare a datelor, analizează informațiile despre infrastructura hardware și ale DB-urilor din aceste fișiere și calculează utilizarea soluțiilor și nevoia reală de licențe.

Puteți accesa rezultatul analizei printr-o interfață web modernă.

Colectarea informațiilor

Utilizatorii ORCA pot încărca calupuri de date din infrastructura lor și, după procesare, obțin o imagine de ansamblu asupra datelor și a topologiei hardware.

Utilizarea soluției

ORCA afișează un rezumat al utilizării bazelor de date, care ajută la detectarea utilizărilor problematice ale funcțiilor opționale.

Identificarea licențierii corecte

ORCA indică licența necesară în baza utilizării efective și a hardware-ului, în conformitate cu cea mai corectă interpretare a regulilor de licență.

De ce este ORCA soluția?

Lipsa de control asupra utilizării funcțiilor opționale – care pot multiplica costul existent – este o problemă constantă pentru Oracle Database ce duce la sub-licențiere și penalități la audit. ORCA pentru SAM-Insights oferă vizibilitate în timp real al utilizării funcțiilor opționale, oferind astfel administratorilor un mod de a identifica folosirea neintenționată și corectarea imediată. Astfel riscul utilizării este redus substanțial, amortizarea ORCA facându-se în mai puțin de 1 an.

Cu toate că ORCA poate fi instalat drept un modul autonom, produce beneficii adiționale dacă este utilizat drept parte a tool-ului SAM-Insights, oferind o imagine centralizată a utilizării licențelor software în companie.

Roadmap-ul ORCA

Deși prima versiune de ORCA este deja de mare ajutor echipelor IT, IPR-Insights se angajează să îmbunătățească continuu soluția. Unele dintre funcționalitățile planificate fiind:

  • Acoperirea de tehnologii suplimentare cu scripturi.
  • Colectarea datelor complet automatizată.
  • Informații despre prețuri, inclusiv prețuri personalizate.
  • Suport pentru crearea scenariilor de optimizare.

Pe termen lung, planurile includ extinderea funcționalității la alte produse Oracle.

Faceți o programare pentru un demo ORCA sau solicitați mai multe informații prin poștă.