A JavaScript engedélyezve kell, hogy legyen a böngészőn, hogy az oldal minden funkciója megfelelően működjön.
SAM Tools and Services

Fundusz Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkealap (Rozwoju Przedsiębiorczości Zagłębia Karpackiego) podjął decyzję o zainwestowaniu 465 millionów HUF (ponad 6 mln PLN) w będącą węgierską własnością firmę IPR-Insights CEE. Inwestycja kapitałowa przeprowadzona na  specjalnych warunkach pomoże opracować strategię rozwoju firmy zajmującej się licencjonowaniem oprogramowania. Oczekuje się, że przychody grupy kapitałowej w 2018 roku przekroczą 600 milionów forintów (8 milionów złotych), co oznacza wzrost o ponad 30 procent w stosunku do roku poprzedniegopisze węgierski Piac & Profit.

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości Zagłębia Karpackiego (KMVA) finansuje powstanie węgierskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w krajach przygranicznych z Węgrami, jednocześnie wspomagając długoterminową współpracę transgraniczną między przedsiębiorstwami. Niedawno ogłoszone 465 milionów forintów inwestycji pomoże rozszerzyć działalność IPR-Insights w Rumunii oraz wspomoże opracować nowy program do zarządzania oprogramowaniem (SAM). KMVA realizuje inwestycje w kilku transzach, stale monitorując ich wykorzystanie. Imre V. Csuhaj, zarządzający funduszem prezes i dyrektor generalny Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt, powiedział: „Konkurencyjność firm w regionie basenu karpackiego zależy od ich zdolności do angażowania się we wszechobecny proces cyfryzacji. W interesie wszystkich przedsiębiorstw znajduje się praca z najbardziej aktualnym, bezpiecznym i legalnym oprogramowaniem. Zespół IPR-Insights może zapewnić doskonałe porady w tym zakresie, świadczy o tym również ich dotychczasowy dynamiczny rozwój. Właściciele, były inwestor Bonitás Zrt, wszyscy uważamy za strategiczny cel międzynarodową ekspansję odnoszącej sukcesy do tej pory regionalnej firmy”.”

W 2015 roku firma IPR-Insights International Zrt rozpoczęła wdrażanie planów ekspansji międzynarodowej dzięki inwestycjom kapitałowym Bonitás Kockázati Tőkealap. Węgierska firma, która wówczas osiągnęła roczne przychody w wysokości 230 milionów HUF (ponad 3 miliony PLN), otworzyła swój pierwszy oddział zagraniczny w Warszawie, a obecnie otwiera się na Rumunię. O powodach takiej działalności wypowiada się Sándor Zsoldos, dyrektor generalny IPR-Insights International Zrt.: “Oprócz efektywnego zarządzania oprogramowaniem, nasi klienci mogą uzyskać znaczne oszczędności obejmujące całe przedsiębiorstwo, dodatkowo zagrożenie związane z audytami dużych producentów oprogramowania nadal pozostaje wyzwaniem dla użytkowników. Ponadto często występujące w wielu organizacjach jednoczesne niedostateczne licencjonowanie i przelicencjonowanie powoduje, że wzrasta otwartość i zainteresowanie menedżerów firm w kierunku właściwego zarządzania zasobami oprogramowania. Podobnie jak cztery lata temu Polska, Rumunia do tej pory nie posiadała niezależnego konsultanta oraz jednolitego rozwiązania w zakresie zarządzania oprogramowaniem, dzięki czemu jest to realna nisza na rynku.” Najważniejszą siłą napędową planów ekspansji firmy jest wykorzystanie w kolejnych krajach regionu doświadczenia i wiedzy zgromadzonej przez 17 lat działalności IPR oraz szacowany według międzynarodowych prognoz ogólny wzrost globalnego rynku zarządzania oprogramowaniem na poziomie 14-15% rocznie. Kierownictwo IPR-Insights oczekuje, że rumuńska filia założona w 2019 roku, do 2024 roku osiągnie obecny poziom sprzedaży na Węgrzech. Wzrostowi temu sprzyja dotarcie do rumuńskich oddziałów firm dotychczasowych węgierskich i polskich klientów oraz rosnąca liczba firm międzynarodowych. W krajach naszego regionu istnieje zapotrzebowanie na świadczenie usług w języku lokalnym, dlatego też firma w Rumunii zapewni korzyści swoim klientom zatrudniając  miejscowych ekspertów, jednocześnie czerpiąc z międzynarodowego doświadczenia projektowego.

Jako niezależny konsultant ds. zarządzania oprogramowaniem i licencjonowania, IPR-Insights jest absolutnym liderem na rynku węgierskim, jego udział w rynku szacowany jest na 90 procent. Od swojego powstania w 2002 roku firma była propagatorem, programistą i dostawcą oprogramowania do zarządzania produktami z rodziny SAM-Insights. Do grupy docelowej IPR należą średnie i duże firmy, które obsługują co najmniej 200 komputerów – dzisiaj praktycznie wszystkie znaczące firmy na Węgrzech korzystały już z ich usług i/lub używają SAM-Insights. Szacuje się, że IPR-Insights Hungary w roku obrotowym 2018 wygeneruje ponad 470 milionów HUF (prawie 6,5 miliona PLN) przychodów, co stanowi wzrost o 22% w porównaniu z rokiem poprzednim. Osiągnięcie duże, ponieważ zdobyte w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku, w którym coraz bardziej aktywne stają się działania licencyjne międzynarodowych sprzedawców oprogramowania. IPR-Insights Poland zamknie rok z blisko 2 milionami złotych (około 140 milionów HUF) przychodów, co stanowi podwojenie wyniku roku 2017. Łączne przychody grupy wzrosły zatem prawie trzykrotnie w porównaniu do inwestycji Bonitás z roku 2015.

Zomborszki Joanna

Zomborszki Joanna

Your Turn To Talk

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.