A JavaScript engedélyezve kell, hogy legyen a böngészőn, hogy az oldal minden funkciója megfelelően működjön.
SAM Tools and Services

Trzy czynniki sugerują, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy znacząco zwiększy się prawdopodobieństwo (innymi słowy ryzyko) audytów Microsoft w wielu firmach i instytucjach:

  1. Rok finansowy Microsoft kończy się 30 czerwca, a przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale (począwszy od kwietnia) stają się bardzo ważne dla producenta. Wyniki finansowe trzeciego kwartału są publikowane 26 kwietnia, a inwestorzy i analitycy giełdowi od dawna „skupiają się” na tej dacie, ponieważ ogłoszone liczby stanowią ważne odniesienie w stosunku do oczekiwań w wynikach rocznych.
  2. Od lat obserwuje się rosnącą tendencję wskazującą na to, że audyty oprogramowania stają się jednym z głównych źródeł przychodów dla dużych dostawców/producentów- tak bardzo, że nie są przeprowadzane sporadycznie, ale występują już jako stały element w planach przychodów na dany rok.
  3. Microsoft jest jednym z najbardziej aktywnych audytorów w kraju i na całym świecie, nie istnieje praktycznie żadne przedsiębiorstwo, w którym produkty Microsoft nie stanowiłyby znaczącej części używanego w nim oprogramowania.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe aspekty łatwo można stwierdzić, że w okresie: kwiecień-czerwiec krajowe firmy i przedsiębiorstwa częściej niż kiedykolwiek mogą spodziewać się zapowiedzi zbliżającego się audytu.

Chociaż rzadko można uniknąć samego audytu, znacząco możemy jednak wpłynąć na jego wynik poprzez odpowiednie przygotowanie i proaktywne podejście do zarządzania oprogramowaniem. Nie należy jednak zapominać, że „pomoc” oferowana przez samego producenta często nie jest bezinteresowna, a oferowany zakup licencji nie leży w interesie użytkownika.

Tylko niezależny konsultant ds. licencjonowania i narzędzie do zarządzania oprogramowaniem (SAM) działające w sposób niezależny od producenta mogą być gwarancją, że zapłacisz jedynie za oprogramowanie, które spełnia rzeczywiste potrzeby firmy bez konieczności dodatkowych i niepotrzebnych wydatków!

László Fábián

Your Turn To Talk

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.