Rozpoczyna się IV kwartał roku obrotowego u Oracle ? a wraz z nim ciąg przewidywanych audytów – IPR-Insights License Consulting

Rozpoczyna się IV kwartał roku obrotowego u Oracle ? a wraz z nim ciąg przewidywanych audytów

Ostatni kwartał roku obrotowego Oracle przypada na okres od marca do kwietnia-maja i tradycyjnie osiąga 40% rocznych przychodów ze sprzedaży w tym okresie. Coraz bardziej oczywiste jest, że podobnie jak w przypadku innych producentów, audyty oprogramowania są dla Oracle jednym z najpotężniejszych kanałów sprzedaży licencji.

Trudne do zrozumienia przepisy licencyjne Oracle oraz aktywna działalność audytowa producenta stanowią znaczne ryzyko finansowe dla wielu użytkowników. Ponadto w dużym środowisku korporacyjnym licencje Oracle mogą stanowić znaczną część całego zasobu oprogramowania firmy, ich administrowanie jest więc priorytetowym obszarem zarządzania oprogramowaniem. Oczywiście im większa liczba licencji w przedsiębiorstwie, tym większe prawdopodobieństwo kontroli przez producenta.

Dlatego wskazane jest przygotowanie się przed wiosenną falą audytu, tak aby wystarczająco wcześnie ocenić i porównać rzeczywiste wykorzystanie oprogramowania w firmie ze stanem zakupionych licencji, a następnie określić realne zaporzebowanie przedsiębiorstwa na dane oprogramowanie w celu optymalizacji licencji.

Wielokrotnie pisaliśmy o dużej różnicy pomiędzy “darmowym” przygotowaniem oferowanym przez producentów oprogramowania i niezależnymi usługami doradztwa licencyjnego. Istotny jest także fakt, iż brak przygotowania stanowi później znaczne obciążenie pracą i kosztami dla firmy poddanej audytowi, a według badań to właśnie Oracle jest najmniej pomocnym producentem podczas przeprowadzanych kontroli.

Podsumowując: należy spodziewać się, że w najbliższych miesiącach Oracle przeprowadzać będzie więcej audytów niż zazwyczaj, a ponieważ producent gotowy jest na negocjacje w celu sprzedaży swoich licencji, audytowany użytkownik także powinien wykazać aktywność w przygotowaniach do stołu negocjacyjnego. W tym przypadku doświadczony niezależny konsultant ds. licencjonowania działający w interesie użytkownika może stanowić niezawodne źródło wsparcia.