Czy korzystasz z oprogramowania IBM? Na to powinienieć zwrócić uwagę! – IPR-Insights License Consulting

Czy korzystasz z oprogramowania IBM? Na to powinienieć zwrócić uwagę!

Ważna informacja dla użytkowników korporacyjnych: od września 2016 roku IBM nie zapewnia wsparcia dla License Metric Tool (ILMT) w wersji 7.2.2, co więcej od kwietnia przyszłego roku zaprzestaje subskrypcji i wsparcia dla oprogramowania w wersji 7.5. Najnowsze funkcje, certyfikaty i wsparcie dotyczyć będą tylko tych, którzy przejdą na License Metric Tool 9.x.

Audytorzy IBM szczególną uwagę zwracają na następującą kwestię- i jest to pierwszy aspekt audytu! – czy we wszystkich wirtualnych środowiskach oprogramowania IBM zainstalowane jest narzędzie ILMT. Jeśli w danym przedsiębiorstwie ILMT nie jest używane, oznacza to, że nie tylko wirtualne, ale także całe fizyczne środowisko sprzętowe powinno być objęte licencją. Może to stanowić bardzo poważny problem finansowy: w wysokości nawet dziesięć-dwanaście razy przekraczającej zakup samej licencji!

Szczegóły w akrtykule na stronieBitport.hu:

IBM zaprzestaje wsparcia dwóch wersji swojego oprogramowania. Ale co dalej? Jakie problemy spowodować może to w przedsiębiorstwie?

Ważna informacja dla użytkowników korporacyjnych: od września 2016 roku IBM nie zapewnia wsparcia dla License Metric Tool (ILMT) w wersji 7.2.2, co więcej od kwietnia przyszłego roku zaprzestaje subskrypcji i wsparcia dla oprogramowania w wersji 7.5. Oznacza to, że IBM nie będzie już pomagał rozwiązać problemów związanych z obiema wersjami oprogramowania i nie będzie wydawać żadnych nowych pakietów poprawek.

Najnowsze funkcje, certyfikaty i wsparcie dotyczyć będą tylko tych, którzy zmigrują się do License Metric Tool 9.x. Ta wersja oprogramowania oparta jest na nowej technologii BigFix.

Brak ILMT może być bardzo kosztowny

ILMT w wersji 7.x jest dość szeroko rozpowszechniony. Jednak z powodu zakończenia supportu zarządzanie licencjami oraz ILMT stało się obecnie dużo trudniejszym zadaniem. Jednocześnie umowy licencyjne IBM zobowiązują (z nielicznymi wyjątkami) do korzystania z programu w wirtualnych środowiskach.

Audytorzy IBM szczególną uwagę zwracają na następującą kwestię- i jest to pierwszy aspekt audytu! – czy we wszystkich wirtualnych środowiskach oprogramowania IBM zainstalowane jest narzędzie ILMT. Dane pomiarowe pochodzące z niego będą uznawane za wiarygodne również z punktu widzenia użytkowania oprogramowania.
W dużych przedsiębiorstwach i organizacjach znaczną część aktywów programowych stanowi oprogramowanie IBM licencjonowane metryką PVU (Processor Value Unit). W ten sposób licencjonujemy Cognos, Tivoli, WebSphere, Lotus, Content Manager, DB2, Rational, Maxim, SPSS, Unica i TM1. Dlatego tak ważne jest z punktu widzenia raportu zgodności jak dokładnie zobrazowane jest użycie oprogramowania – zwłaszcza w środowiskach wirtualnych.

Jeśli w danym przedsiębiorstwie ILMT nie jest używane, oznacza to, że nie tylko wirtualne, ale całe fizyczne środowisko sprzętowe powinno być objęte licencją. Może to stanowić bardzo poważny problem finansowy: w wysokości nawet dziesięć-dwanaście razy przekraczającej zakup samej licencji! Mimo to podczas naszej pracy często spotykamy się z sytuacjami, kiedy ILMT instalowany jest tylko w części systemów, lub został zainstalowany, ale nie jest używany w firmie.

Więcej niż aktualizacja wersji

Z powyższego wynika jeden wniosek: w przedsiębiorstwie konieczne jest kompletne użycie ILMT. Oznacza to, że użytkownicy License Metric Tool 7.2.2 i 7.5 muszą przeprowadzić migrację do wersji 9.x. Jeżeli natomiast nie korzystali z oprogramowania wcześniej, konieczne jest zainstalowanie jego nowej wersji.

Migracja natomiast nie oznacza jedynie zwykłej aktualizacji. Wersja 9.x wprowadziła bowiem również nową infrastrukturę opartą na połączeniu License Metric Tool i platformy IBM BigFix. W rezultacie niezbędna jest migracja danych, w której do nowego środowiska przesyłane są nie same dane znajdujące się w wersjach 7.x, ale informacje dotyczące całego środowiska. Elementy niezbędne w inwentaryzacji oprogramowania zostaną przeniesione do nowego systemu podczas instalacji i po aktualizacji mogą być obsługiwane z wersją 9.x.

Takie proaktywne podejście przynosi wiele korzyści. Z jednej strony pomaga osiągnąć zgodność (compliance) w związku z licencjami na oprogramowanie IBM, z drugiej strony wzmacnia także fokus na zarządzanie licencjami IBM w organizacji. To dodatkowo może mieć także zysk finansowy: daje możliwość optymalizacji rocznych kosztów IBM Subscription & Support (S&S).

Tak warto optymalizować

Aby zoptymalizować koszty licencyjne oprogramowania IBM, należy wykonać trzy poniższe kroki. W ten sposób uzyskamy przejrzysty obraz naszych możliwości.

  • Po pierwsze. Należy zmierzyć stan instalacji oprogramowania. Za pomocą ILMT możliwe jest wykonanie pomiaru instalacji opartych na PVU (Processor Value Unit) i RVU (Resource Value Unit).
  • Po drugie. Należy zmierzyć stan uprawnień. W przypadku wyżej wymienionych programów aktualna sytuacja naszych licencji może zostać przeanalizowana na podstawie najnowszego renewal quote w Passport Advantage (PA).
  • Po trzecie. Proces kończy się przedstawieniem rzeczywistego obrazu licencyjnego (ELP – Effective License Position). Porównanie stanu instalacji oraz statusu dostępnych licencji według poszczególnych produktów stanowi podstawę do przeanalizowania możliwości redukcji kosztów w celu optymalizacji metryk licencyjnych i warunków współpracy z producentem.

Ocena eksperta może okazać się pomocna

Po zainstalowaniu ILMT nie można jednak całkowicie wykluczyć audytu producenta. Chociaż wersja 9.x i baza danych są dużo bardziej przyjazne i łatwiejsze w obsłudze niż ich poprzednicy, menedżerowie nadal muszą przypisywać do siebie komponenty oprogramowania i ich licencje. Jest to przyjemne, aczkolwiek często wymagające, i przede wszystkim manualne zadanie.

Dlatego zaleca się sporządzanie raportu zgodności co najmniej raz na kwartał, nawet w przypadku znajomości tajników licencyjnych IBM. Utrzymanie specjalistycznej wiedzy licencyjnej wewnątrz firmy w przypadku IBM jest dość kosztowne, ponieważ producent posiada jedno z najbardziej wszechstronnych oraz złożonych portfolio oprogramowania i licencji. Warto więc wziąć pod uwagę pomoc i zasób wiedzy zdobyty z zewnątrz.

W rezultacie administrację programów IBM można podsumować również ogólną zasadą zarządzania oprogramowaniem: nie warto czekać na audyt producenta. Choćby dlatego, że kiedy zdamy sobie sprawę z rzeczywistego statusu licencji – innymi słowy stopnia zgodności – możemy również obniżyć koszty zakupu licencji dzięki ich optymalizacji.

Autor: Dániel Rogányi
prawnik, ekspert ds. licencjonowania,
konsultant w IPR-Insights License Consulting