A JavaScript engedélyezve kell, hogy legyen a böngészőn, hogy az oldal minden funkciója megfelelően működjön.
SAM Tools and Services

Na portalu IT-Filolog można przeczytać, że poziom dojrzałości przedsiębiorstw do pełnego procesu SAM jest stosunkowo niski. Pole do wprowadzenia ulepszeń, czyli pełnej automatyzacji w tym zakresie jest spore. Aby do tego doszło, potrzebna jest zmiana podejścia nie tyle działów IT, ale innych jednostek organizacyjnych w firmach (kadry, produkcja), które nieświadome zagrożeń wynikających z niewłaściwego zarządzania licencjami często blokują wdrażanie SAM. Więcej na stronie specjalistycznego bloga IT-Filolog.

IPR-Insights

IPR-Insights

Your Turn To Talk

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.