IPR-Insights se lansează în România și oferă în premieră consultanță independentă pentru reducerea costurilor software – IPR-Insights License Consulting

IPR-Insights se lansează în România și oferă în premieră consultanță independentă pentru reducerea costurilor software

IPR-INSIGHTS ?i-a lansat oficial miercuri, 9 octombrie, filiala sa din România pentru a oferi companiilor, în premieră pe pia?ă, consultan?ă independentă fa?ă de producător, în scopul reducerii costurilor software ?i eliminării riscurilor legate de achizi?ia ?i managementul licen?elor.

La conferin?a de presă de lansare, Sándor Zsoldos, CEO-ul IPR-INSIGHTS, ?i Octavian Filip, Country Manager IPR-INSIGHTS România, au prezentat avantajele de care companiile de pe pia?a românească pot beneficia cu ajutorul expertizei independente a IPR-INSIGHTS.

Majoritatea companiilor ?i organiza?iilor din România plătesc pentru licen?ele lor software mult mai mult decât ar trebui, iar auditurile producătorilor software, din ce în ce mai frecvente, cresc riscurile ?i costurile legate de licen?iere.

Sándor Zsoldos a subliniat că firma pe care o conduce se adresează direct utilizatorului ?i a arătat că activele software sunt elemente critice ale sistemelor IT, iar managementul lor necesită cuno?tin?e complementare de IT, finan?e ?i legisla?ie. El a adăugat că gestionarea necorespunzătoare a licen?elor duce la costuri suplimentare ?i riscuri importante pentru companie: riscuri juridice, generate de folosirea ilegală a programelor, ?i riscuri financiare, cauzate de achizi?ii inutile sau prea scumpe de licen?e software. De aceea, procedurile ?i tehnologiile de gestiune a activelor software (Software Asset Management – SAM) ?i de optimizare de licen?e (Software License Optimization ? SLO) sunt instrumente vitale. Potrivit unui studiu Gartner, aceste costuri legate de software pot fi optimizate chiar ?i cu până la 30%.

 ?Pe lângă reducerile semnificative de costuri care pot fi ob?inute prin gestionarea eficientă a software-ului la nivel de companie, amenin?area reprezentată de auditurile marilor producători de software este în continuă cre?tere pentru to?i utilizatorii. Mai mult, adesea sublicen?ierea sau licen?ierea excesivă afectează companiile, iar administratorii IT ?i de licen?e ai acestora sunt tot mai deschi?i către managementul proactiv al programelor software (SAM). La fel ca în Polonia, unde am lansat filiala în urmă cu patru ani, în România nu există până în prezent niciun consultant ?i nici solu?ii de gestionare a software-ului care să fie independente fa?ă de producător. Este o ni?ă în pia?ă care ne oferă oportunitatea de dezvoltare ?i de a oferi solu?ii profitabile companiilor din România?, a declarat CEO IPR-INSIGHTS.

El a arătat că pia?a SAM în lume este în cre?tere ?i este estimată să ajungă la 2,32 miliarde de dolari în 2022 fa?ă de 1,16 miliarde în 2017. Potrivit cifrelor Gartner, costurile implementării SAM la nivel mondial sunt mici în compara?ie cu beneficiile rezultate, în 2018 costurile SAM fiind de 1,33 miliarde dolari, iar economiile realizate astfel ridicându-se la 119 miliarde dolari. Pentru 2020, estimarea de costuri SAM este de 1,76 miliarde dolari, iar economia pentru companii de 140 miliarde dolari, a explicat el.

După lansarea cu succes a filialei din Polonia, IPR-INSIGHTS pătrunde pe a doua mare pia?ă regională, cea din România, apreciată de Country Manager-ul Octavian Filip ca fiind cu multe similitudini cu cea poloneză ?i pe care nu există consultan?i independen?i SAM.

?Necesitatea reducerii costurilor este primul lucru pe care îl aud în discu?iile cu orice companie. Pentru ace?tia, rezultatul unui proiect de gestiunea a activelor software (SAM) depă?e?te orice a?teptare. Sunt extrem de încântat să putem oferi astfel de servicii din pozi?ia de consultant independent a IPR-INSIGHTS Romania?, a declarat Octavian Filip.

Pentru extinderea din România au fost investi?i peste 1,4 M EUR în dezvoltarea capacită?ilor de instalare ?i expertiză SAM, business planul pe cinci ani prevăzând venituri de circa 1,2 milioane euro în 2024, similare cu cele realizate în Ungaria în 2017. Alte două persoane se vor alătura în curând echipei ?i vor lucra pe proiecte pentru clien?i împreună cu cei peste 30 de consultan?i din Ungaria ?i Polonia, a precizat Octavian Filip, planul fiind ca echipa locala să fie consolidată continuu pentru a ?ine pasul cu proiectele existente.

Despre IPR-INSIGHTS: Înfiin?ată în anul 2002 în Ungaria, IPR-INSIGHTS are o expertiză de peste 15 ani în Software Asset Management ?i o prezen?ă dinamică în regiunea Europei Centrale si de Est. Compania deserve?te un portofoliu de peste 150 de clien?i ?i a realizat mai mult de 550 proiecte de Software Asset Management. IPR-INSIGHTS oferă consultan?ă în managementul licen?elor marilor furnizori de software ?i are clien?i importan?i, printre care Magyar Telekom, Vodafone, Budapest Bank, DHL, Gideon Richter, Bank Polski, Energa, FrieslandCampina, Knorr-Bremse, etc.

Persoană de contact:
Cristi DIMITRIU ? 0744.340.383
cristi.dimitriu@plurivox.ro