MTVA Media Service Support and Asset Management Fund – IPR-Insights License Consulting

MTVA Media Service Support and Asset Management Fund

Od momentu założenia w 2011 r. MTVA ujednoliciła i usprawniła wszystkie działania związane z produkcją treści i zarządzaniem aktywami dla całych węgierskich mediów publicznych, stając się tym samym największą organizacją medialną na Węgrzech.

Produkując treści dla telewizji, radia, platform internetowych i agencji informacyjnych, MTVA zarządza również wszystkimi aktywami w imieniu węgierskiego nadawcy publicznego Duna Media Service Non-Profit Ltd. MTVA zapewnia również wsparcie w zakresie produkcji i pozyskiwania treści. MTVA prowadzi 6 kanałów telewizyjnych, 9 stacji radiowych, agencję informacyjną (MTI) i liczne nowe media.