Grupa Energa – IPR-Insights License Consulting

Grupa Energa

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Grupa ma ponad 2,9 mln klientów. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o długości ponad 193 tys. km, obejmuje blisko 77 tys. km kw. – ok. 25 proc. powierzchni kraju.

Zapewnione usługi

  • Doradztwo
  • Optymalizacja zakupów
  • Zarządzanie projektem

Konsultantów

  • Janusz Krzyczkowski
  • Jakub Panas