SAM-Insights rendszer – IPR-Insights License Consulting

SAM-Insights rendszer

A költséghatékony és jogtiszta szoftvergazdálkodás felhasználóbarát eszköze

A legprofibb licencmenedzser is csak megfelelő eszközzel lehet eredményes és sikeres. Azért fejlesztünk SAM célszoftvert, hogy az ügyfeleink keze alá dolgozva lehetővé tegye az érdemi szoftvergazdálkodást.

Az érdemi szoftvergazdálkodás előfeltételei az adatgyűjtés teljes körűsége, az alkalmazások azonosításának megfelelősége, valamint a licenckezelés pontossága. A SAM-Insights leveszi ezeket a terheket a licencmenedzser válláról, aki így az költséghatékonyságra és a jogtisztaságra koncentrálhat.

A moduláris SAM-Insights rendszer a költséghatékony és jogtiszta szoftvergazdálkodás felhasználóbarát eszköze. A szoftver- és hardveradatok összegyűjtésén túl nyilvántartási, S.M.A.R.T. licencmegfeleltetési és magasabb szintű szoftvergazdálkodási funkciókat is kínál.

A SAM-Insights rendszer egyes moduljai a szoftvergazdálkodás különböző területeit támogatják. Az alaprendszer licence már tartalmazza egyes kiegészítő funkcionalitást kínáló modulok használati jogát is, de – igény esetén – bevezetésükért díjat számítunk fel. Az alaprendszer moduljain túl további - funkcionális kiegészítéseket nyújtó - opcionális modulok is elérhetők a SAM-Insights rendszerhez, extra díjért:

ACDC modul

Szkenneléssel nem mérhető felhasználási adatok automatizált gyűjtése

Szoftvergazdálkodási, licencelési szempontból nemcsak az összetett szerverkörnyezet, bonyolult infrastruktúra, felhő alapú és hagyományos megoldások együttes alkalmazása jelenthet kihívást, hanem sok esetben a látszólag egyszerűbb, kliensoldali termékek licencigényének meghatározása is. Megkülönböztetett figyelmet érdemel a nem telepítésszám alapján licencelendő termékek megfelelősége, amikor a szoftverhasználat mértékének pontos meghatározása számos olyan adat kinyerését igényli, ami a munkaállomások és a szerverek felmérésével nem állapítható meg. Ilyenek lehetnek például:

  • a nem telepítésszám alapján licencelendő termékek használati metrikái (pl. felhasználószám),
  • egy termék aktivált moduljainak listája (pl. Oracle Database opciók),
  • sőt a telepített komponensekkel nem is rendelkező szerverelérések (pl. Microsoft Core CAL).

Gyakran az sem egyértelmű, milyen adatra is van szükségünk, vagyis hogy ki, vagy „mi” minősül licencelési szempontból felhasználónak! Nehézséget jelenthet továbbá a felhasználási adatok rendszeres nyilvántartása és frissítése. A licencigény pontos meghatározása csak a termékre vonatkozó licencelési információk birtokában, az EULA alapos tanulmányozását és értelmezését követően elemzett felhasználási adatok alapján történhet.

A SAM-Insights Advanced Central Data Collector (ACDC) modulja

Az ACDC, a SAM-Insights központi adatgyűjtő modulja a nem szkennelhető, korábban csak manuális munkával kigyűjthető adatok automatizált kinyerésére szolgál, s azokat automatikusan rögzíti a SAM-Insights adatbázisban, ahol az alaprendszer nem telepítés alapú felhasználásként (NIBU: Non-Installation Based Usage) képes nyilvántartani és kezelni őket. Az ACDC révén így a szoftverhasználat rendszeres felméréséért felelős szakértők, alkalmazásgazdák az adatgyűjtés helyett a szoftvergazdálkodási folyamataik, licencállományuk optimalizálására tudnak fókuszálni.

Az ACDC kulcskomponensei az adatgyűjtő pluginok (DCP: Data Collector Plugin). Ezek mindegyike meghatározott rendszerből meghatározott adatok lekérdezését végzi. A DCP-k tartalmazzák azt az egyedi logikát, ami az egyes rendszerek nem uniformizálható lekérdezéséhez szükséges. A DCP-k vezérléséért, vagyis az adatok külső rendszerekből történő lekérdezéséért a lekérdező motor (Query Engine) felelős. A DCP-k által szolgáltatott adatokat a kiértékelő motor (Evaluation Engine) fogadja, dolgozza fel, majd tárolja a SAM-Insights alaprendszer megfelelő NIBU adataiként. Az ACDC rendszer által gyűjtött adatok webes felületen megjeleníthetők (Data Viewer), illetve megfelelő jogosultságokkal módosíthatók (Data Editor).

Bővebb információért, illetve a jelenleg elérhető és tervezett adatgyűjtő pluginok (DCP-k) listájáért kérjük, töltse le az ACDC modul termékismertetőjét!

 

BMail modul

A BMail modul lehetővé teszi a felhasználók számára automatikus értesítő vagy figyelmeztető levelek kiküldését. Ehhez az adatokat a SAM-Insights rendszer adatbázisából veszi, ahol az adatgyűjtések adatai kiegészülnek az egyedileg, a vállalatnál működő interfészek adataival.

A levél tárgya lehet például: 30/60/90/120 napon belül lejáró licencek használata; játékszoftverek, portable, torrent stb. szoftverek használata; a vállalatnál/felhasználónál valamiért nem vagy nagyon ritkán használt szoftverek használata; Szoftverkatalógus minősítés alapján „tiltott” szoftverek használata.

Az elküldött értesítő tartalmi- és formai kialakítás a vállalat igényei szerint testre szabható. A tartalmi szabadságot a SAM-Insights riportjainak tetszőleges felhasználása, illetve vegyesen kialakított, az üzleti célnak megfelelően előállított új, egyedi riportok biztosítják, míg a formai szabadságot a html és css nyelveken alapuló szerkesztő lehetőségei adják.

MMail modul

Az MMail modul az egyes klienseken mért szoftverhasználati gyakorisággal, illetve használaton kívüli alkalmazásokkal kapcsolatos értesítések küldésére alkalmas. Ezen értesítések a valamilyen okból nem vagy nagyon ritkán használt szoftverek eltávolításának alapjául szolgálhatnak. A funkció észrevétlenül, a háttérben fut, nem zavarja a napi munkát.

(A SAM-Insights MMail modul fejlesztése folyamatban van.)

Szoftverigénylő modul (Software Request Module)

A SAM-Insights opcionális webes szoftverigénylő modulja segítségével a felhasználók a helyi intraneten keresztül adhatják le szoftverigényeiket. Az igény végighalad egy előre definiált jóváhagyási folyamaton, ami magában foglalja pl. az igénylő felettesét, a biztonsági vezetőt és a szoftvergazdálkodásért felelős személyt is. Az igény elfogadását követően a SAM-Insights rendszerben az igényelt szoftver dedikálásra kerül a felhasználó számára.

Az alkalmazás ellenőrzi a szabad licencek számát, a vállalat szoftverminősítő listáját (hogy az adott szoftver támogatott, tűrt vagy tiltott kategóriába esik-e), és akár elindíthatja a telepítést is.

Szoftverkatalógus (SWCat modul)

A SAM-Insights Szoftverkatalógus modulja lehetővé teszi, hogy az egyes szoftververziókhoz vállalati szinten minősítést rendeljünk.

Ennek része lehet kategorizálás (pl.: tiltott és engedélyezett szoftververziók), vagy egyéb, pl. üzemeltetési szempontú jellemzők is. A kategorizálás célja, hogy a szoftverek használatában segítse érvényre juttatni az üzemeltetési és biztonsági szempontokat is, és az egységes verzióhasználat révén minél homogénebb szoftverpark alakuljon ki.

A szoftverkatalógus bevezetését megelőzően ki kell dolgozni a minősítési kategóriákat, és azokhoz olyan leírást kell fűzni, ami a kategorizálás egységes elveit bemutatja.

ORCA for SAM-Insights

Az Oracle-felmérés sajátosságai

Az Oracle Database szoftvercsalád felmérése eltér a telepített fájlok alapján azonosítható szoftverekétől: egyrészt nemcsak a telepített funkciók határozzák meg a licencigényt, hanem belső konfigurációs beállítások, illetve a hardverkörnyezet is. Másrészt jellemzően Linux, illetve UNIX környezetben használják őket.

Az Oracle aktív audittevékenysége, illetve a felhasználók többségének véleménye szerint nehezen átlátható licencfeltételek jelentős anyagi kockázatot rejtenek nem megfelelő használat esetén. Nagyvállalati környezetben ugyanakkor a szoftvervagyon jelentős részét tehetik ki az Oracle-licencek, így a szoftvergazdálkodási feladatok támogatása, automatizálása iránti igény is számottevő.

A SAM-Insights for Oracle eszköz

A fenti speciális igények alapján konfigurált és kifejlesztett SAM-Insights for Oracle eszközt tipikusan 30-50 Oracle DB szerver mérettől ajánljuk önálló megoldásként vagy a SAM-Insights alaprendszerrel integráltan.

A SAM-Insights for Oracle a gyártó Database termékkörének egyedi sajátosságaira nyújt megoldást és teszi lehetővé a felhasználás szerződésszerű megállapítását.

Az Oracle-felmérés menete

A felmérés kereteinek meghatározását követően az adatok gyűjtése szkriptek futtatásával zajlik. A szkript-kimenetek automatikus kiértékelésével kimutatható, hogy az adott (ismert) termék milyen komponensei vannak bekapcsolva, illetve használatban.

A kinyert felhasználási és hardveradatok, valamint a virtualizációs környezet leképezése alapján a rendszer megállapítja a licencelendő felhasználást.

Az eszköz az Oracle-felmérések során a begyűjtött licencigény- és szerverenkénti felhasználási adatok feldolgozását, illetve azok alapján a megfelelőség megállapítását támogatja. Segítségével az Oracle Database felhasználásról pontos kép alkotható, és licencoptimalizálási, licenchiány-csökkentő tervek készíthetők.

Önálló eszközként

Az önálló eszközként (nem SAM-Insights alaprendszerrel együtt) működő SAM-Insights for Oracle rendszerben az adatgyűjtés során kinyert adatok jelentések formájában állnak rendelkezésre, és licenctanácsadói feladat azok összevetése a licencekkel, illetve az optimalizált licenckiosztás elkészítése.

Ehhez igény esetén lehetőség van projektlicenc formájában is igénybe venni a SAM-Insights alaprendszert.

Az eszköz SAM-Insights modulként

SAM-Insights alaprendszerrel integrálva az eszköz csatolón keresztül adja át a kimutatott licencigényt, illetve a szerverenkénti felhasználási adatokat az alaprendszernek, ahol az eredmények nyilvántartását végezzük.

Az Oracle sajátos licencelési szabályai miatt a megvásárolt licencek gyakran többféle szabályrendszerrel rendelkeznek. Emiatt a felhasználás és a licencek összevetése ekkor is tanácsadói feladat.

A megfelelés kimutatásában gyakran alkalmazott helytelen módszer az aktuális szabályok teljes körű alkalmazása a környezetre. Az általunk alkalmazott szerződésszerű eljárás pontosabb és akár kedvezőbb megfelelőségi helyzetet eredményezhet.

A felmérés eredményei

A SAM-Insights for Oracle láthatóvá teszi a szoftverhasználatot. Ennek eredményeképpen:

  • az üzemeltetők megismerhetik az adatbázisukkal kapcsolatos licencköteles felhasználást,
  • a licencmenedzser látja a felhasználásból adódó licencigényt,
  • az informatikai vezetés számára az eredmények alapján a kockázatkerülő stratégia helyett megnyílik a tényleges gazdálkodás lehetősége az Oracle licencvagyonnal.

A pontos információk alapján tanácsadóink segítségével megismerhetővé válnak az audit kockázatok és azok licencelési rendezésének lehetőségei. A felmért adatok alapján elkezdhető a felhasználás és infrastruktúra licencelési szempontú optimalizációja, a működési és beruházási költségcsökkentés érdekében.

Bővebb információért kérjük, töltse le az ORCA termékismertetőjét!

Bővebb információért kérjük, töltse le a SAM-Insights termékismertetőjét!