SAM-Insights rendszer

“A költséghatékony és jogtiszta szoftvergazdálkodás felhasználóbarát eszköze”

Az IPR-Insights a hatékony szoftvergazdálkodás kialakításához és hosszú távú fenntarthatóságához feltétlenül szükségesnek tartja egy licencaudit- és szoftvernyilvántartó rendszer bevezetését is.

A SAM-Insights rendszer

A szoftverek beszerzése, üzemeltetése és fejlesztése jelentős költségtényező, és nagymértékben befolyásolja a vállalat hatékonyságát. Ezért a szoftvergazdálkodás a vállalati stratégia része. Tartalmazza a gépeken futó szoftverek pontos, naprakész ismeretét, a licencszerződések és a hozzájuk kapcsolódó számlák nyilvántartását, rendelkezik a vállalatnál megkívánt szoftversztenderdekről, a használat, a beszerzés és a nyilvántartás szabályozásáról.

A szoftvergazdálkodás alapelveinek összhangban kell lennie a törvényi szabályzók által előírt nyilvántartási és könyvelési kötelezettségekkel, és biztosítania kell ezek betartását, vagyis a vállalat – szoftverjogi szempontból – kockázatmentes működését.

A szoftverek kezelésének egyszerűsödése, ugyanakkor a rendszerek komplexitásának nagymértékű növekedése folytán a hardver- és szoftvereszközök megfelelő nyilvántartása egyre összetettebb feladattá válik.

A jól működő szoftvergazdálkodás kialakításához első lépésként pontosan kell ismernünk a vállalatnál használt szoftverek típusát és darabszámát. A kapott szoftveradatokat célszerűen gyártók, terméknevek és verziók szerint, számítógépenkénti bontásban kell tudnunk tárolni. Ahhoz, hogy ezen adatokból kiszűrjük a nem kívánt (nem legális) szoftvereket, szükség van arra is, hogy a kapott listákat összevessük a meglévő licencekkel és a számlákkal. Miután mindezeket az adatokat megkaptuk, ki kell alakítani a jogtiszta állapotot, majd ennek fenntartása érdekében időszakonként újabb auditokra van szükség. Ezt a tevékenységet támogatja egy licencaudit- és szoftvernyilvántartó rendszer.

Az eszköznyilvántartásra használt szoftvereket jellemzően a hagyományos értelemben vett anyagi eszközök kezelésére alakítják ki, nem pedig különféle jogok, jogosultságok kezelésére, mint amilyen például a szoftverlicencek világa is. Mivel a szoftverlicenc egy használati jog megtestesítője, engedély a jogtulajdonostól a felhasználó számára egy adott szoftverre (szellemi termékre) vonatkozóan, a jogtulajdonos (szoftver gyártó) által meghatározott feltételek mellett, ezért egy adott szoftver többféle licenckonstrukcióban vásárolható, amelyek eltérő használati jogokat biztosíthatnak a felhasználó számára, sőt az is gyakran előfordul, hogy a ma megvásárolt licenc jogot biztosít egy későbbiekben megjelenő verzió használatára is. A nyilvántartással szemben támasztott követelményeket tovább bonyolítja a korábbi verziók használatának joga (downgrade), a frissítési alapok és frissítések kezelése is.

A SAM-Insights szoftvernyilvántartó rendszer funkcionalitását átfogó szoftverlicencelési ismerettel, és számos szoftvergazdálkodási audit során szerzett tapasztalattal rendelkező munkatársaink specifikálták. Az így létrehozott eszköz – komplexitását tekintve egyedülállóként a piacon – a munkaállomások és szerverek szoftver és hardver adatainak összegyűjtésén túl olyan nyilvántartási, szoftvergazdálkodási és licencelési segédletet tartalmaz, amely nagyvállalati környezetben valóban hatékonyan támogatja a napi szoftvergazdálkodási tevékenységet.

SAM-Insights alaprendszer

A SAM-Insights moduláris rendszer, egyes moduljai a szoftvergazdálkodás különböző területeit támogatják. (Egyes kiegészítő funkcionalitást kínáló moduloknak az alaplicenc már tartalmazza a használati jogát, de – igény esetén – bevezetésükért díjat számítunk fel.)

SAM-Insights kiegészítő modulok

Az alaprendszer moduljain túl további – funkcionális kiegészítéseket nyújtó – opcionális modulok is elérhetők a SAM-Insights rendszerhez, extra díjért:

ACDC modul

Szkenneléssel nem mérhető felhasználási adatok automatizált gyűjtése

Szoftvergazdálkodási, licencelési szempontból nemcsak az összetett szerverkörnyezet, bonyolult infrastruktúra, felhő alapú és hagyományos megoldások együttes alkalmazása jelenthet kihívást, hanem sok esetben a látszólag egyszerűbb, kliensoldali termékek licencigényének meghatározása is. Megkülönböztetett figyelmet érdemel a nem telepítésszám alapján licencelendő termékek megfelelősége, amikor a szoftverhasználat mértékének pontos meghatározása számos olyan adat kinyerését igényli, ami a munkaállomások és a szerverek felmérésével nem állapítható meg. Ilyenek lehetnek például

  • a nem telepítésszám alapján licencelendő termékek használati metrikái (pl. felhasználószám),
  • egy termék aktivált moduljainak listája (pl. Oracle Database opciók),
  • sőt a telepített komponensekkel nem is rendelkező szerverelérések (pl. Microsoft Core CAL).

Gyakran az sem egyértelmű, milyen adatra is van szükségünk, vagyis hogy ki, vagy „mi” minősül licencelési szempontból felhasználónak! Nehézséget jelenthet továbbá a felhasználási adatok rendszeres nyilvántartása és frissítése. A licencigény pontos meghatározása csak a termékre vonatkozó licencelési információk birtokában, az EULA alapos tanulmányozását és értelmezését követően elemzett felhasználási adatok alapján történhet.

A SAM-Insights Advanced Central Data Collector (ACDC) modulja

Az ACDC, a SAM-Insights központi adatgyűjtő modulja a nem szkennelhető, korábban csak manuális munkával kigyűjthető adatok automatizált kinyerésére szolgál, s azokat automatikusan rögzíti a SAM-Insights adatbázisban, ahol az alaprendszer nem telepítés alapú felhasználásként (NIBU: Non-Installation Based Usage) képes nyilvántartani és kezelni őket. Az ACDC révén így a szoftverhasználat rendszeres felméréséért felelős szakértők, alkalmazásgazdák az adatgyűjtés helyett a szoftvergazdálkodási folyamataik, licencállományuk optimalizálására tudnak fókuszálni.

Az ACDC kulcskomponensei az adatgyűjtő pluginok (DCP: Data Collector Plugin). Ezek mindegyike meghatározott rendszerből meghatározott adatok lekérdezését végzi. A DCP-k tartalmazzák azt az egyedi logikát, ami az egyes rendszerek nem uniformizálható lekérdezéséhez szükséges. A DCP-k vezérléséért, vagyis az adatok külső rendszerekből történő lekérdezéséért a lekérdező motor (Query Engine) felelős. A DCP-k által szolgáltatott adatokat a kiértékelő motor (Evaluation Engine) fogadja, dolgozza fel, majd tárolja a SAM-Insights alaprendszer megfelelő NIBU adataiként. Az ACDC rendszer által gyűjtött adatok webes felületen megjeleníthetők (Data Viewer), illetve megfelelő jogosultságokkal módosíthatók (Data Editor).

Bővebb információért, illetve a jelenleg elérhető és tervezett adatgyűjtő pluginok (DCP-k) listájáért kérjük, töltse le az ACDC modul termékismertetőjét!

BMail modul
Breach Mail (BMail) A SAM-Insights BMail modulja a tiltott szoftverhasználat ellenőrzésére szolgál, és arról e-mail értesítést küld. Az adatforrást a SAM-Insights jelentéskészítő szolgáltatja, a dokumentumok megjelenése pedig szabadon szerkeszthető egy beágyazott, a html nyelvet és a css leírásokat támogató szerkesztő segítségével. Három értesítési szint (felhasználó, felettes1, felettes2) határozható meg a szoftverhasználati jogosultság szabályainak megsértése esetére.
MMail modul

Metering Mail (MMail)

A SAM-Insights egyik hasznos lehetősége a szoftverek használati adatainak gyűjtése. Ez a szolgáltatás adatokat gyűjt a számítógépen használt szoftverek futásáról. A funkció teljes mértékben észrevétlenül, a háttérben fut, hogy ne zavarja a munkát.

Az MMail modul az egyes klienseken mért szoftverhasználati gyakorisággal, illetve használaton kívüli alkalmazásokkal kapcsolatos értesítések küldésére alkalmas. Ezen értesítések alapján rendszeresen felül lehet vizsgálni a szükségtelen alkalmazások eltávolításának lehetőségét a jelentésben szereplő számítógépekről.

(A SAM-Insights MMail modul fejlesztése folyamatban van.)

Szoftverigénylő modul

Szoftverigénylő modul (SAM-Insights Software Request Module)

A SAM-Insights opcionális webes szoftverigénylő modulja segítségével a felhasználók a helyi intraneten keresztül adhatják le szoftverigényeiket. Az igény végighalad egy előre definiált jóváhagyási folyamaton, ami magában foglalja pl. az igénylő felettesét, a biztonsági vezetőt és a szoftvergazdálkodásért felelős személyt is. Az igény elfogadását követően a SAM-Insights rendszerben az igényelt szoftver dedikálásra kerül a felhasználó számára.

Az alkalmazás ellenőrzi a szabad licencek számát, a vállalat szoftverminősítő listáját (hogy az adott szoftver támogatott, tűrt vagy tiltott kategóriába esik-e), és akár elindíthatja a telepítést is.

SWCat modul

Szoftverkatalógus (SWCat)

A SAM-Insights Szoftverkatalógus modulja lehetővé teszi, hogy az egyes szoftververziókhoz vállalati szinten minősítést rendeljünk.

Ennek része lehet kategorizálás (pl.: tiltott és engedélyezett szoftververziók), vagy egyéb, pl. üzemeltetési szempontú jellemzők is. A kategorizálás célja, hogy a szoftverek használatában segítse érvényre juttatni az üzemeltetési és biztonsági szempontokat is, és az egységes verzióhasználat révén minél homogénebb szoftverpark alakuljon ki.

A szoftverkatalógus bevezetését megelőzően ki kell dolgozni a minősítési kategóriákat, és azokhoz olyan leírást kell fűzni, ami a kategorizálás egységes elveit bemutatja.

ORCA for SAM-Insights

Tiszta képet ad a licencelendő Oracle Database felhasználásról

Oracle Database licencelés

A mai felgyorsult vállalati környezetben megfelelő eszköz hiányában a licencmenedzserek és az IT-adminisztrátorok számára nem könnyű nyomon követni az aktuális Oracle adatbázis-telepítési és felhasználási adatokat. E szoftvercsalád felmérése eltér a telepített fájlok alapján azonosítható szoftverekétől: egyrészt nemcsak a telepített funkciók határozzák meg a licencigényt, hanem belső konfigurációs beállítások, illetve a hardverkörnyezet is. Másrészt jellemzően Linux, illetve UNIX környezetben használják őket.

Az Oracle aktív audittevékenysége, a felhasználók többségének véleménye szerint nehezen átlátható licencfeltételek, illetve a nem licencelt adatbázis-opciók korlátlan (licencdíjakra vonatkozó figyelmeztetés nélküli) bekapcsolhatósága jelentős anyagi kockázatot rejtenek nem megfelelő használat esetén. Nagyvállalati környezetben ugyanakkor a szoftvervagyon jelentős részét tehetik ki az Oracle-licencek, így a szoftver-gazdálkodási feladatok támogatása, automatizálása iránti igény is számottevő.

A nem licencelt felhasználás akár hosszú ideje is fennállhat, ami nagyon jelentős pénzügyi kockázatot hordoz. Másrészről, a bonyolult licenckonstrukciók megnehezítik az ügyfelek számára a megtakarítási lehetőségek azonosítását, például az adatközpont hardver topológiájának összevonásával.

Az Oracle telepítések üzemeltetéséért felelős IT-csoportok számára egyértelmű előnyök származnak egy független eszközből, amely segít az aktuális termékfelhasználás és a licencigény nyomon követésében az Oracle licencszabályai alapján.

ORCA for SAM-Insights, azaz Oracle Compliance Analyzer

Az IPR-Insights által fejlesztett ORCA az Oracle adatbázisok futtatásáért felelős nagyvállalati IT csapatok egyszerű eszköze. Kiolvassa az adatgyűjtő szkriptek output adatait, elemzi az azokban fellelhető hardver- és adatbázis-adatokat, és kiszámítja a szoftverhasználatot illetve a licencigényt.

Az elemzés eredményei modern, böngésző-alapú felületen keresztül érhetők el.

Adatgyűjtések

Az ORCA felhasználók feltölthetik az infrastruktúrájukról érkező adatgyűjtés eredményét, majd a feldolgozást követően, áttekinthetik a feldolgozott eredményeket és a hardver topológiát.

Szoftverhasználat

Az ORCA a szoftverhasználat összefoglalóját bemutatva nyújt segítséget a gyanús opció-használat felderítésében.

Licencigény

Az ORCA a tényleges felhasználás és hardverkörnyezet alapján mutatja ki a licencigényt, a licencelési szabályok legszigorúbb értelmezése szerint.

Az ORCA mint az IPR-Insights termékkínálatának része

Az ORCA ugyan önálló modulként is telepíthető, azonban összekapcsolása az IPR-Insights meglévő SAM-Insights eszközével további előnyöket kínál a központosított szoftverlicenc-kezelés révén.

ORCA Roadmap

Már az ORCA első kiadása is jelentős segítséget nyújt az IT csapatoknak, ugyanakkor az IPR-Insights elkötelezett az eszköz továbbfejlesztése mellett. Néhány példa a tervezett funkcionális bővítésekből:

  • További technológiák lefedése szkriptekkel.
  • Teljesen automatizált adatgyűjtés.
  • Árazási információk, beleértve az egyedi árazást is.
  • Optimalizálási forgatókönyvek készítésének támogatása.

A hosszútávú tervek között szerepel a funkcionalitás kiterjesztése más Oracle termékekre.

Bővebb információért kérjük, töltse le az ORCA termékismertetőjét!