Szoftvergazdálkodás (SAM)

Éppen annyit, de csak annyit költsön, amennyit szükséges!

Gyakran változó és átláthatatlan szoftverlicencelési feltételekkel szembesül?
Túlterhelik a szoftvereszköz-gazdálkodási és licencelési kihívások?

Olyan megoldásokat kínálunk, amelyekkel csökkentheti licencköltségeit és -kockázatait!

Segítünk Önnek az Ön vállalatára szabott, bevált megoldások kidolgozásában, hogy cége éppen annyit, de csak annyit költsön szoftverre, amennyit valóban szükséges.

Az egyszeri SAM-szolgáltatások mellett átfogó, a vállalat SAM-érettségi szintjéhez igazodó projekteket is kínálunk, vagy akár ki is szervezhetjük a SAM-folyamatot.

NAGYVÁLLALATI SAM

A bonyolult és gyakran változó szoftverlicenc-konstrukciók a gazdálkodó szervezeteknél egyszerre okozzák egyes licencek hiányát (kockázat) és mások feleslegét (túlköltés).

A vállalati szoftvergazdálkodás (Software Asset Management) kialakításához és működtetéséhez a szerteágazó SAM folyamatok és kapcsolódó szakterületek (informatika, jog, számvitel, vállalatirányítás stb.) összefüggéseinek ismerete, és a számtalan szoftvergyártó változatos licencelési politikájának átlátása szükséges. E komplex szaktudás vállalati szervezeten belüli kiépítése és folyamatos fejlesztése többnyire nem gazdaságos: erőforrásokat von el az alaptevékenység támogatásától.

Az IPR-Insights tanácsadói ismerik a legjobb szoftvergazdálkodási gyakorlatokat, a rejtett lehetőségeket, és az esetleges buktatókat, valamint biztosan tájékozódnak a szoftverlicencelés útvesztőiben is. Segédkezet nyújtanak, hogy már bevált, ugyanakkor az Ön vállalatára szabott megoldások szülessenek, és vállalata éppen annyit, de csak annyit költsön szoftverekre, amennyit valóban szükséges.

Vegye igénybe szolgáltatásainkat

A teljes SAM folyamatot lefedő portfoliónk révén egyedi-egyszeri szolgáltatásokon túl vállalatának SAM érettségi szintjére szabott, átfogó SAM-projektek megvalósítását, vagy akár a SAM folyamat kiszervezését is vállaljuk. Szakértőink – a teljesség igénye nélkül – az alábbi területeken állnak rendelkezésére tanácsadási szolgáltatásokkal:

A SAM stratégia célja, hogy rögzítésre kerüljenek mindazon célok, amelyeket a vállalati szoftvergazdálkodásnak a következő években el kell érnie, és egyértelmű meghatározza, hogy mely irányelvek, folyamatok és eljárások vonatkoznak az alkalmazási területhez tartozó eszközökre.

A stratégia elkészítésének feltétele, hogy konszenzus alakuljon ki a felelősök és a vállalatvezetés között, mert csak az biztosíthatja, hogy a folyamatok megfelelően szolgálják a vállalati működést. Az elfogadott stratégia alapján lehet kidolgozni a vállalati szoftvergazdálkodási folyamatainak részleteit, és definiálhatók az egyes szakterületek által használandó eszközök, nyilvántartások, adatbázisok.

Az egyes stratégiai célok megvalósításakor a fenti négy dimenzió egyikére vagy másikára a többinél nagyobb hangsúly helyeződhet, de ha már egy is kimarad, nem érvényesülnek a szoftvergazdálkodás által nyújtott előnyök. Például hiába van meg a szükséges kompetencia és az eszköz, mert ha hiányoznak a megfelelő adatok vagy a folyamatok, nem tud sikeres lenni a szoftvergazdálkodás.

Bármilyen területen is hozunk gazdálkodási döntéseket, egy alapvető kérdés biztosan felmerül bennünk: milyen eszközökkel rendelkezünk jelenleg? Egyszerűen hangzik. Ha azonban informatikai területen, azon belül is szoftverek tekintetében kell gazdálkodási döntéseket hoznunk, már távolról sem ilyen egyszerű a kép.

Az egyszerű válasz adásának képessége már ott kétségessé válik, amikor belegondolunk: a szoftverek esetében még a kérdést is pontosítanunk kell: milyen eszközöket használunk, és ezzel összevetve milyen szoftverlicencekkel rendelkezünk jelenleg? Hiszen ez a kettő a legritkább esetben egyezik meg 100%-ban egymással.

A helyzet tovább bonyolódik, ha figyelembe vesszük azt a tapasztalati tényt, hogy egy mai magyar közép- vagy nagyvállalatnál átlagosan ezres nagyságrendű különböző szoftverterméket használnak, amelyek akár több száz gyártótól is származhatnak. Egy ilyen infrastruktúra teljes feltérképezése – beleértve a hardverek és a rajtuk futó szoftverek pontos felmérését, a rendelkezésre álló licencdokumentációk feldolgozását és a különbségek elemzését – ijesztő nagyságrendű feladatnak tűnhet az amúgy is szűkös informatikai erőforrásokkal rendelkező cégeknek.

Az IPR-Insights tanácsadói többéves gyakorlattal rendelkeznek szoftverleltárak elkészítésében, melynek során a megrendelővel szoros együttműködésben a következő feladatokat hajtják végre:

 1. lépés: Hardver- és szoftveradatok összegyűjtése hálózaton keresztül és/vagy kézi felméréssel
 2. lépés: Fizikai licencraktár kialakítása
 3. lépés: Rendelkezésre álló licencek és számlák feldolgozása
 4. lépés: Szoftverhasználat és a szoftvervagyon összevetése, különbségek elemzése

 

A szoftvergazdálkodás összetett folyamat, de meggyőződésünk, hogy minden helyzetben, bármilyen cégkultúrában és vállalati struktúrában meg lehet találni azt az ideális eljárást, azaz folyamatrendszert, amely nem okoz fejfájást egyetlen vezetőnek sem.

A szoftvereszköz-gazdálkodás igen szerteágazó folyamatokat érinthet egy adott vállalat életében, ezért hasonlóan más menedzsment folyamatokhoz, a SAM folyamatok sem működhetnek jól megfelelő szabályozási háttér nélkül. A SAM folyamatok esetében azonban a szabályozásnak kiemelt jelentősége van, hiszen elsősorban ez teszi lehetővé a vállalatvezetés számára, hogy csökkentse a véletlen tévedések, valamint a szándékos normasértések kockázatát és megossza felelősségét a folyamat szereplőivel.

A terület szabályozásakor a szűken vett szoftverhasználati és szoftvergazdálkodási szabályzatok elkészítése csak az első lépés. Ezeket be is kell ágyazni a meglévő szabályzati környezetbe, illetve szükséges lehet egyes kapcsolódó területek szabályozása is.

Az IPR-Insights tanácsadói az elmúlt években számos vállalatnál szereztek gyakorlati tapasztalatokat szoftvereszköz-gazdálkodási szabályozások kialakításában. E tapasztalatokat felhasználva tanácsadóink a következő szolgáltatásokkal tudják segíteni munkáját:

 • Szoftvereszköz-gazdálkodási folyamat audit végzése
 • Felelősségi térkép készítése és igény szerinti átalakítása
 • Szoftvereszköz-gazdálkodási szabályzatrendszer felülvizsgálata
 • Szoftvereszköz-gazdálkodási szabályzatrendszer és folyamatok kialakítása
 • Belső fejlesztések szabályozása
 • Szoftver-kiszervezési szerződések és szabályozások készítése

A megfelelő szoftvereszköz-gazdálkodási tevékenységhez elengedhetetlen a vállalat összes hardver- és szoftvereszközének feltérképezése, ami azonban még egy kisebb középvállalat esetében is hatalmas feladat lehet. Az így feltérképezett adatok azonban nagyon gyorsan változnak és avulnak, márpedig egy vállalat életében számos olyan folyamat van, amely számára nélkülözhetetlenek a pontos és aktuális hardver- és szoftvereszköz adatok.

A leggyakoribb igény az informatika részéről jelentkezik, hiszen a projektek megtervezéséhez, az üzleti igényeknek megfelelő változtatások kivitelezéséhez, és még számos egyéb informatikai folyamat végrehajtásához szükségesek.

Ezen felül a vállalat gazdálkodási folyamatai is folyamatosan igénylik ezeket az adatokat, elegendő csak a költségvetések készítésére és követésére, vagy az informatikai beszerzések tervezésére gondolnunk, de ide tartoznak például a számviteli nyilvántartásokkal kapcsolatos kötelezettségek is.

Végül, de nem utolsó sorban meg kell említenünk a külső szereplőket is, mint például a vállalat által használt szoftverek gyártóit, fejlesztőit, vagy a különböző hatóságokat, akik szintén igényelhetnek a vállalattól ilyen jellegű adatokat.

Az IPR-Insights ezért a hatékony szoftvereszköz-gazdálkodás kialakításához és hosszú távú fenntartásához egy megfelelő szoftvereszköz-gazdálkodási rendszer bevezetését is javasolja. A SAM rendszerhez az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

 • Szoftvereszköz-gazdálkodási rendszer szállítása
 • Szoftvereszköz-gazdálkodási rendszer bevezetése
 • Szoftvereszköz-gazdálkodási rendszer üzemeltetése/támogatása
 • Ismeretlen szoftverek azonosítása

Saját fejlesztésű SAM-Insights rendszerünk a vonatkozó szabványok, ajánlások figyelembevételével, számos szoftvereszköz-gazdálkodási projekt és jogtisztasági vizsgálat gyakorlati tapasztalatai alapján készült. Az aktuális Oracle adatbázis-telepítési és -felhasználási adatok nyomon követésére kifejlesztett ORCA (Oracle Compliance Analyzer) eszközünk az aktuális licencigényt mutatja meg, amit egy Oracle-audit is kimutatna. SAP licencoptimalizálás automatizálására, illetve a közvetett felhasználási kitettség elemzésére és enyhítésére pedig – a VOQUZ partnereként – a samQ eszközt ajánljuk ügyfeleinknek.

SoftwareTapasztalatunk szerint új ügyfeleink 70-90%-a kedvezőtlenebb áron szerzi be szoftverlicenceit, mint amire lehetősége lenne. Ennek mértéke egy adott beszerzés esetében aktuálisan akár a 40%-ot is elérheti és a további években fizetendő díjakon keresztül (követés és támogatás) ez akár több éven keresztül is fennállhat.

A mögöttes okok nagyon sokrétűek, de az egyik legkézenfekvőbb ok kétségtelenül az, hogy a gyártók, fejlesztők irányából hiányzik a megfelelő tájékoztatás az elérhető lehetőségekről. Ebben persze semmi meglepő nincsen, hiszen amellett, hogy a jogtulajdonosok egymással versenyezve kedvezőbbnek tűnő licencprogramokat dolgoznak ki, elsődleges érdekük végül mégiscsak saját nyereségük maximalizálása, például a végső árak magasan tartásával.

Mindemellett, még ha megfelelő is volna a fejlesztői, gyártói tájékoztatás, az információk olyan sebességgel változnak, hogy IT szakember legyen a talpán az, aki lépést tud tartani a mindennapos változásokkal.

Az IPR-Insights szoftverbeszerzési tanácsadás szolgáltatása szakértőink közel 20 éves szoftver licencelési szakterületen szerzett szakmai tapasztalatára épül. Munkatársaink nagyon alapos ismeretekkel rendelkeznek a különböző licencelési megoldások területén, valamint komoly gyakorlati tapasztatot is felhalmoztak a gyártói egyeztetések során, amikor az ügyfelek érdekeit képviselték. E felhalmozott tudás és tapasztalat egy olyan know-how-ban testesül meg, amelynek alkalmazása a szoftverbeszerzési költségek akár 20-40%-os csökkenését is eredményezheti.

Mivel e szolgáltatásunk igénybe vétele előtt ügyfeleinkben számos, fontos kérdés felvetődik, ezért fontosnak tartjuk kiemelni az alábbiakat:

 • cégünk semmilyen formában nem érdekelt más fejlesztők, gyártók szoftvereinek értékesítésében, ezért munkánkat a jogtulajdonosoktól teljesen függetlenül, kizárólag ügyfeleink érdekeit szem előtt tartva végezzük;
 • eredményeinket 100%-ban legális, az adott gyártó licencelési szabályainak teljes mértékben megfelelő megoldások kidolgozásával érjük el.

Eredményeinket elsősorban nem azáltal érjük el, hogy csökkentjük a licencek darabszámát (bár ha a folyamat során észreveszünk legális és az ügyfél számára is megfelelő lehetőséget erre, akkor ilyen jellegű javaslatokkal is élünk).

License audit supportA jelentős IT-infrastruktúrát üzemeltető szervezeteket egyre több licencelési változás érinti. Felméréseink szerint a régió abban is követi a világtrendet, hogy a vállalatok egyre gyakrabban szembesülnek gyártói licencauditokkal – a válaszadók 2/3-a volt érintett! A legaktívabb auditorok többnyire bonyolult licencelésű és gyakran megkerülhetetlen – lévén kvázi iparági sztenderdek – szoftvereket kínálnak. E gyártóknak gyakran számszerűsített audit-bevételi terveik vannak:
 • Volt olyan év, amikor az Oracle új adatbázis-kezelőkből származó licencbevételeinek felét az auditok hozták
 • A Microsoft nagyvállalati ügyfeleit háromévente auditálja
 • Az IBM-nél külön igazgatóság foglalkozik az auditokkal
 • Az SAP folyamatosan, online auditál
 • A több felvásárlás után kiterjedt portfólióval (pl. HPE) bíró Micro Focus is egyre aktívabb auditban.
Az audit folyamata gyakran a tervezettnél több anyagi, emberi erőforrást igényel, és időtartama meghaladhatja az 1-3 hónapot – akár 100 munkaóránál is többet kiszakítva az IT-részleg drága idejéből. A cégek mintegy ötöde gyártói konzultációt vesz igénybe a felkészüléshez, ami ugyan jellemzően „ingyenes”, de a gyártó tanácsadója – érthető módon – kizárólag licencbeszerzésekkel próbálja orvosolni a feltárt hiányt. Így a felhasználó közvetve többszörösen megfizeti a konzultáció árát. Az IPR-Insights független tanácsadóként támogatja az ügyfeleket. Minél előbb megkezdjük az együttműködést, annál több költség és kockázat hárítható el! Ha még az audit-megkeresés előtt elindul a szoftvergazdálkodás, akkor a legnagyobb az esély az átfogó optimalizálásra. Bár szűkebb az időkeret, de az audit-megkeresést követően is tudunk segíteni. Ha már lezajlott az audit, akkor a legkisebb a mozgástér, de még mindig csökkenthető a szoftvergyártó által megfogalmazott hiány. Az IPR-Insights többféle támogatással is ügyfelei rendelkezésére áll:
 • folyamatos felülvizsgálatokkal,
 • proaktív felkészítéssel gyártói szoftverauditokra,
 • szakértői támogatással a gyártói audit során, valamint
 • Szoftveraudit Védőpajzs garanciavállalási programmal.
Ha érdekli, mi az 5 legnagyobb „bukta”, ami a felhasználókat fenyegeti, ha az auditor érkezik előbb, mint a licenctanácsadó, töltse le rövid bemutatónkat!

ITILA szoftvereszköz-gazdálkodási folyamat minőségének fenntartását, fejlesztését csak rendszeres felülvizsgálattal lehet biztosítani. Szintén felülvizsgálatok segíthetnek annak a kérdésnek a megválaszolásában, hogy vajon a vállalat mennyire felel meg a SAM-re vonatkozó ajánlásoknak, szabványoknak (IT Infrastructre Library – Software Asset Management, ISO 19770: Information technology – Software asset management, stb.), hol van szükség változtatásokra, fejlesztésekre. A megfelelés az ajánlásoknak, szabványoknak megbízható alapot ad arra is, hogy a szervezet a gyártói auditokon is sikerrel megfeleljen az egyes szerződésekbe foglalt szoftverhasználati és licencelési előírásoknak. Az IPR-Insights az adott vállalat igényeihez illeszkedő, az iparági ajánlásokkal összhangban lévő, komplex felülvizsgálati projektek kivitelezését is vállalja. Ha érdekli, mi az 5 legnagyobb „bukta”, ami a felhasználókat fenyegeti, ha az auditor érkezik előbb, mint a licenctanácsadó, töltse le rövid bemutatónkat!

License auditA gyártói auditok nyomán keletkező váratlan kiadásokkal szemben a proaktív szoftvergazdálkodás tervezhető és reális költségei beilleszthetőek a feszített IT-büdzsékbe is, és hatékonyan csökkentik a kockázatot és a licencköltségeket is. Az audit kockázatai és végkimenetele jelentősen befolyásolhatók felkészüléssel, azaz proaktív szoftvergazdálkodási szemlélettel. Fontos megjegyezni, hogy a szállítók által esetlegesen felajánlott „segítség” nem önzetlen: a kínált felkészülési eszközök elsősorban a licencértékesítés érdekét szolgálják. Csak független licenctanácsadó és gyártó-független SAM eszköz lehet garancia, hogy a felkészülés révén csak a cég valós igényeinek megfelelő licencdíjakat kelljen megfizetni – sem többet, sem kevesebbet. Ideális esetben a felkészülés saját szándékból, jóval a hivatalos audit-értesítés megérkezése előtt elkezdődik. Így több idő áll rendelkezésre a valós szoftverhasználati igények felmérésére, és azok összevetésére az aktuális szoftverhasználattal, illetve a megvásárolt licencekkel. A feladat időtartamát a szervezeti adottságok és a szoftvergyártó(k) is befolyásolják, de egy nagyobb szervezetnél legalább 12 hónappal érdemes számolni, hiszen sok olyan, a napi rutinon kívül eső adatot kell összegyűjteni, amelyek előállítása alig automatizálható, illetve kutatást igényel. A szükséges ráfordítások alulbecslése éppoly általános, mint a hiányoké. Az IPR-Insights független tanácsadóként segít proaktív szoftvergazdálkodási szemléletet, és olyan SAM folyamatokat kialakítani ügyfeleinél, amelyek révén felkészülten várhatják a szoftvergyártók auditjait. A gyártó elvárásainak megfelelő napra kész, precíz kimutatások pedig SAM célszoftver alkalmazásával készíthetők el a legkisebb idő-, energia- és költségráfordítással. Ha érdekli, mi az 5 legnagyobb „bukta”, ami a felhasználókat fenyegeti, ha az auditor érkezik előbb, mint a licenctanácsadó, töltse le rövid bemutatónkat!

AuditorEgy-egy auditértesítés megérkezése többnyire jelentős fejfájást okoz. Ekkortól a felhasználót szorítja az idő, és behatárolja a lehetőségeket, de ez a tipikusan 30-45 napos időszak épp arra való, hogy felkészüljünk az auditor fogadására. Az IPR-Insights ebben, illetve az auditorral folytatott tárgyalásokban is támogatást kínál: szakértői segítenek abban, hogy ügyfeleink már a felkészülés során megismerjék valós licencelési helyzetüket, és csökkentve az auditor információs előnyét, egyenlő félként ülhessenek a tárgyalóasztalhoz. Azok számára, akik még nem kezdték el szoftvergazdálkodást, vagy a SAM folyamat elején járnak, rengeteg kérdés és megoldandó feladat merül fel. Milyen terhelésre és időtartamra lehet számítani? Mely termékeket fognak egyáltalán vizsgálni? Milyen pontossággal tudjuk, vagy sejtjük, hogy mit használunk? Van-e rálátásunk minden telepítésre? Egy vagy több területhez tartoznak ezek a szoftverek? Kik üzemeltetik? Tudjuk, hogy milyen licencekkel lehet lefedni azt, amit használunk? Mire van egyáltalán licencünk? Milyen nagyságrendben mozoghat a hiány, ha van? Hogyan kéne felkészülni az auditra? Azokat, akik már előrébb tartanak a szoftvergazdálkodásban, licencelés és az auditálás finomabb részletei foglalkoztatják. Mekkora változás volt a legutóbbi felmérés óta? Vannak-e eddig ismeretlen licencelési csapdák? Lesz-e egyáltalán nem tervezett kiadásunk? Milyen értelmezési vitákra számíthatunk? Előre hozzuk-e a tervezett infrastruktúra átalakítást vagy egyéb beruházást? Mennyi lesz az adatszolgáltatás költsége? Hogyan tudjuk a napi működést legkevésbé zavaróan végezni a felkészülést és az adatszolgáltatást, kell-e hangolnunk az ütemterven? Az érettebb SAM gyakorlat az audit számszerű eredménye szempontjából is előnyös, és az információigény kiszolgálása is kevésbé zavarja meg a szokásos működést, így kisebb anyagi ráfordítást jelent. Az ügyfélnek a licencszerződésből fakadó kötelessége az együttműködés az auditorral, és ez csak igen szélsőséges esetekben korlátozható. Ilyen lehet az, ha a vizsgálódó gyártó saját szoftverein kívül nem releváns területek iránt is érdeklődik, vagy ha a vizsgálat megzavarja a normális napi működést. Az audit felderítő fázisa ad képet arról, hogy a gyártó termékeiből hol, mennyit és milyen funkciókat használunk, közülük melyek tartoznak az audit hatókörébe, illetve mindez mennyire egyezik a szándékolt felhasználásunkkal. Minél tagoltabb a szervezet, annál több olyan szervezeti és infrastrukturális zseb, zug, ahol valami váratlanra lelhetünk, és ezek a részletek az auditorokat nagyon érdeklik. A kiértékelési fázis feladata kideríteni, hogy az azonosított felhasználást milyen licencekkel lehet legjobban lefedni, és azt össze kell vetni a licencleltárral. Optimalizált licenckiosztásra viszont csak a felhasználó és / vagy független tanácsadó partnere fog törekedni, az auditor nem, hiszen a költséget a végfelhasználó viseli. A várható hiány ismeretében következik a pénzügyi előkészítő fázis, benne annak meghatározása, hogy milyen szintű (pl.: regionális, globális) döntés, illetve támogatás szükséges a megoldáshoz. Kiugró hiányok rendezése akár tervezett fejlesztések elhalasztásával, vagy törlésével is együtt járhat. Az auditorral folytatandó tárgyalási szakaszra készülve fontos előre tisztázni (akár számszerűsíteni), mit akarunk elérni, és mit vagyunk hajlandóak elengedni. Azt is tudnunk kell, hogy a szemben ülő félnek mi a célja, és várhatóan mit reagál majd az egyes lépéseinkre. Egyes licencszerződések meghatározásai nem pontosak a felhasználás gyakorlati megítélése szempontjából, s a vitás pontokat a gyártó hajlamos saját előnyére értelmezni. Az ügyfeleknek – egyenlő félként – lehetőségük van a nem egyértelmű fogalmak tényeken alapuló értelmezésre, ütköztetve a gyártó elképzelésével, hiszen a különbség listaáron hatalmas összeg lehet. A tényleges felhasználás értékét meg kell fizetni, de semmi olyat, ami ezen túlmegy, nem vezethető le a szerződésből, vagy nem tényeken alapul. A hiányok rendezésében eltérő a gyártók hozzáállása. Némelyikük akár az audit ideje alatt is megengedi a licencvásárlást, míg mások – főleg a külső auditort alkalmazó cégek – az audit kezdetén fennálló állapotot fagyasztják be úgy licenc, mint felhasználás oldalon. A szoftverauditor (akár gyártó, akár megbízott) az ügyfélnek pénzbe kerülő megállapításokat igyekszik tenni. Nem független szakértő – érdekelt abban, hogy hiányosságot találjon. Ráadásul egyes gyártók úgy rendelkeznek, hogy amennyiben a szerződött és a tényleges felhasználás között 5 százaléknál nagyobb az eltérés, az auditor díját is a vizsgált cég fizeti, ami szintén jelentős kiadás. Fontos, hogy az auditornak sincs korlátlan ideje a vizsgálatra: elsőként a kevesebb munkával sok bevételt ígérő pontokra, az „alacsonyan függő gyümölcsökre” céloz. A gyártónként egyedi csapdahelyzetekre érdemes független SAM tanácsadói segítséggel felkészülni. Ha érdekli, mi az 5 legnagyobb „bukta”, ami a felhasználókat fenyegeti, ha az auditor érkezik előbb, mint a licenctanácsadó, töltse le rövid bemutatónkat!

Az informatikai tevékenységek lefedése külső szolgáltatásokkal, vagy éppen teljes kiszervezésük igen elterjedt gyakorlat. A szoftvereszköz-gazdálkodási tevékenységnek szintén számos olyan területe létezik, amely nagyon jól támogatható külső partner által is. A speciális szakértelem igénye, illetve a szoftverek világának (informatikai, jogi, számviteli ismeretek) gyors változásai miatt ez akár komoly erőforrásmegtakarítást is jelenthet, a megfelelő minőségi kritériumok fenntartása mellett.

Az IPR-Insights az egyedi igényekhez igazodó, testre szabott adminisztratív szolgáltatáscsomagokkal képes ellátni egy-egy szoftvereszköz-gazdálkodási részterület vagy akár a teljes folyamat külsős partner által elvégezhető feladatait.

Folyamatos SAM szolgáltatások

A vállalati igényeknek megfelelően – többek között – az alábbi szoftvergazdálkodási részterületek szerződéses ellátására vállalkozunk:

 • szoftvereszköz-gazdálkodási (SAM) rendszer teljes körű üzemeltetése
 • szoftverek felismertetése
 • licencraktár folyamatos karbantartása
 • egyedi riportok készítése
 • stb.

Ügyfeleink egyedi igényeik szerint választhatnak az IPR-Insights teljes vállalati SAM folyamatot lefedő szolgáltatásportfóliójából.

Kiszervezett szoftvergazdálkodás

Az egyedi-egyszeri szolgáltatásokon túl az IPR-Insights az adott vállalatra szabott, átfogó szoftvergazdálkodási projektek részleges vagy teljes ellátását kiszervezés (outsourcing) konstrukcióban is meg tudja oldani. Azon ügyfeleink, akik a szoftvergazdálkodás komplex feladatát – annak magas erőforrás-igénye miatt – nem kívánják a szervezeten belül megoldani, kiszervezett szolgáltatás formájában havidíj ellenében élvezhetik a szoftvergazdálkodás nyújtotta kockázatcsökkentési és költségoptimalizálási előnyöket.

SAM-puzzle

Az IPR-Insights nemcsak a vállalati szoftvereszköz-gazdálkodás szűken vett területein áll ügyfelei rendelkezésére, hanem olyan szolgáltatásokkal is, amelyek kiegészítik a napi SAM tevékenységet vagy akár túl is mutatnak annak keretein:

 • A szoftvereszköz-gazdálkodásról szóló ISO 19770-1 szabványban leírt SAM folyamatok szerint működő szervezeteknek lehetőségük van működésük tanúsíttatására is. Cégünk a vállalatok ISO 19770-1 felkészítésével és tanácsadással foglalkozik, ugyanakkor tanúsítást nem végez, hiszen ez összeférhetetlenséget eredményezne. (A minősítést az IPR-Insightstól független partnerrel lehet elvégeztetni.)
 • Ahhoz, hogy a szoftvereszközeinkkel kapcsolatos jogi kockázatokat megfelelően kezelhessük és azok anyagi és reputációs kihatásait a minimálisra csökkentsük, érdemes a szoftverjog területén jártas szaktanácsadók segítségét igénybe venni.
 • A szoftvergazdálkodás számviteli szempontból is speciális szakértelmet igényel. Tanácsadóink a szoftvereszközök számviteli felülvizsgálatával, azok kezelésére vonatkozó számviteli ajánlások kidolgozásásával, illetve számviteli workshoppal állnak ügyfeleink rendelkezésére.
 • Az IPR-Insights SAM projekt minőségbiztosítási szolgáltatásai többek közt projektmódszertan, kockázatelemzés, képzés, minőségellenőrzés, folyamatok kialakítása, ISO 19770-1-es szabvány szerinti kiértékelés területén nyújtanak támogatást ügyfeleinknek.
 • Az IPR-Insights szakértői egyedi vállalati igényekre szabott, illetve csoportos oktatásokat, képzéseket tartanak szerzői jog és felelősségi kérdésekről, szoftvergazdálkodásról, gyártói licenckonstrukciókról, valamint számviteli kérdésekről. Ezeken kívül immár közel 10 éve rendszeres LicencAkadémia képzéseket is tartunk.

ELŐNYÖS AJÁNLATOK ÖNNEK

Csökkenő licencköltségek és -kockázatok

A licencelés "Robin Hoodjaként" olyan megoldásokat fejlesztünk, amelyekkel az üzleti felhasználók csökkenthetik a szoftverlicencek költségeit és a nem megfelelő használatból eredő kockázatokat.

Licencelési szakértői segítség

Az üzleti felhasználókat nemzetközileg elismert szakértő tanácsadóink támogatják.

Egyenlő tárgyalási feltételek

Az Ön oldalán álló, gyártófüggetlen szoftverlicenc-tanácsadóként arra törekszünk, hogy egyenlő tárgyalási feltételeket teremtsünk a gyártók és az üzleti felhasználók között.

Átlátható licencfeltételek

Hiszünk abban, hogy a felhasználók átlátható licencfeltételeket érdemelnek, és azokat számukra optimálisan kell alkalmazni.

HATÉKONYABB LEHET SAM CÉLSZOFTVEREKKEL

SAM-Insights logo-480px

SAM-Insights

A moduláris SAM-Insights rendszer a költséghatékony és jogtiszta szoftvergazdálkodás felhasználóbarát eszköze. A szoftver- és hardveradatok összegyűjtésén túl nyilvántartási, licencmegfeleltetési és egyéb funkciókkal is támogatja a licencmenedzser munkáját.

ORCA logo-480px

ORCA for SAM-Insights

Az ORCA az Oracle adatbázisok futtatásáért felelős nagyvállalati IT-csapatok egyszerű eszköze. Kiolvassa az adatgyűjtő szkriptek kimeneti adatait, elemzi az azokban fellelhető hardver- és adatbázis-adatokat, és kiszámítja a szoftverhasználatot illetve a licencigényt.

samQ License Optimizer

A samQ az SAP licencek optimalizálására szolgáló add-on eszköz. A samQ felhasználási elemzést végezve veti össze a meglévő SAP licenceket a valós felhasználói aktivitással, és ahol lehet, azonnali licenc-változtatásokat eszközöl.

SAM ÉRETTSÉGI FELMÉRÉS​

Amennyiben kíváncsi rá, hogy az ön cégének szoftvergazdálkodási folyamata melyik SAM érettségi szinten áll, töltse le ismertetőnket!

EREDMÉNYEINK

0
befejezett SAM projekt
0
% elégedett ügyfelek
0
gyártó az adatbázisunkban
0
év SAM tapasztalat

Blog

Dr. Ákos Szűcs

He obtained his law degree at ELTE Budapest, during which time he studied international economic law in Valencia for 1 year.

He gained his professional legal and IT experience at various multinational companies as well as international law firms. He joined the IPR team in March 2022.

Since his childhood, sports have been an integral part of his life. He spends most of his free time playing tennis, squash and football, beside that he is trying to explore as many parts of the world as possible.

Szilárd Pap

Pap Szilárd

He graduated in IT engineering and gained most of his experience as a project manager with various enterprises by implementing and operating IT infrastructure and applications. He has a wide range of software and hardware knowledge, spiced with a number of Dell Certified System Expert and Microsoft Certified Professional exams.

As Infrastructure Consulting Director of IPR-Insights, he plays a key role in the implementation of SAM-Insights asset management system, and in addition to this, he also performs continuous high-quality technical support to our customers.

Attila Posta

Posta Attila

Attila joined IPR-Insights in 2018 bringing SAP knowledge and experience to establish SAP software license management division at IPR-Insights, building service portfolio and developing business in Hungary and Poland.

He has a degree in Economics at MBA level and one Master of Arts degree in Literature and social sciences. Attila has always worked for multinational companies, amongst them, SAP where he spent four years in the software sales division and three years in the consulting division gaining extensive experience in SAP software, projects, and services.

As a father of two sons, the focus is on the family. In his free time, he likes mountain climbing, hiking, and various water sports.

Dr. Ágnes Kádár

She joined the IPR-Insights legal team as a licensing consultant in May 2021. She studied law at the University of Debrecen, and then completed a specialization in info-communication law at the University of Pécs.

In her work, she has always sought the common ground of law and the practical application of innovative technological solutions in a local and global context as well. She gained her professional experience in in-house and law firm environments, mainly in the fields of data protection and IT law. All these facilitate a complex approach in handling issues concerned.

She enjoys spending her free time actively: hiking, skiing. She follows the recent regulatory developments relative to various innovative technological solutions, and fulfills her enthusiasm for visual arts.

Anett Piringer

As a career starter, she accidentally got caught up in the world of IT, where she still tries to satisfy her immense thirst for knowledge.

She has more than 10 years of professional experience in logistics, licensing and sales at one of Hungary's leading IT distributors. She joined the IPR-Insights team in May 2021.

A perpetual mover, curious and always looking for a challenge, she likes spending her free time hiking, rafting, via ferrata tours and is a great nature and animal lover as well. Her artistic side is expressed in music and photography.

Dr. Dániel Rogányi

He studied law at the Universities of Pécs and Cologne, and subsequently, enriched his skills with public procurement and financial studies.

He got involved with the magical world of software licenses at IBM’s international service center, and this love has not ended. He is thorough and reliable, trying to find the most appropriate responses to all questions of customers. He specializes in IBM software licensing, software law issues, and software vendor audits.

In his free time, he is active in sports, hikes, and monitors the developments of the global capital markets, and the novelties of literary and theatrical life.

Orsolya Bock

She is the soul of IPR-Insights and the solver of all our problems. She is a qualified HR manager, working on improving our HR system to the contentment of the team and the management.

She holds her ear to the ground does it come to tenders. Should she find some convenient for IPR-Insights, she grabs is, mostly with best results. She gathered most of her professional experiences at IT companies, which makes her a good supplement to the team in projects too.

She is passionate about building team spirit and integrating new staff, so she is usually the organizer of company parties. Strangers sometimes ask about her family when they hear her name, but old colleagues are used to her coming from such an illustrious family (who wouldn't know: her brother is Santa Claus :)).

László Fábián

Fábián László, CMO

He strives to direct the communications and marketing of IPR-Insights purposefully, backed by several years' multisectoral professional experience.

Earlier, he solved similar tasks at local software developer, systems integrator, and multinational printing solutions provider companies. He began his career at the company pioneering not only in new technologies but also in active (some say hyperactive) use of marketing. His diploma from the College for Foreign Trade and an MBA from the University of Pittsburgh provided a solid base for all these.

In his free time, he fulfills his enthusiasm for chess and Lake Balaton - his wife and two daughters share more in his latter passion.

Zoltán Berecz

Berecz Zoltán

He is the engine of IPR-Insights sales. With his arrival in 2010, we could open also to the medium size companies, since previously, Zoli has been working particularly for this sector at one of the world's biggest software vendors, first as a telesales professional, later as a key account manager.

He does really know, what kind of difficulties our clients are facing in software asset management, so there's no wonder that he has joined a company that can deliver real solutions for these challenges. Zoltan is a man of words, by good fortune, he is enhancing this talent at IPR-Insights.

At home, his wife and his little daughters are the speakers.

Andrea Kovács

Kovács Andrea

She joined IPR Insights as a licensing consultant in August 2019.

She graduated at ELTE as a lawyer, but she also studied a semester at Masaryk University with an Erasmus scholarship - focusing on IT, so it was obvious that she would like to work in this field right after graduation.

In her free time, she does research on social media regulation as part of her PhD dissertation.

Monika Chojnowska

Monika graduated from the Faculty of Philosophy at Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.

For over eight years, she gained experience in the IT industry, first working for one of the largest integrators in the Polish market, then later, in the leading international company engaged in software resale.

At IPR-Insights, she works as License Consultant, supporting clients in solving complicated licensing problems. Her skills gained at Polish market in licensing and SAM are acknowledged in certificates confirmed by one of the leading software producers.

Jakub Panas

Kuba began his professional career as IT specialist in a small trading company. Then he joined a governmental organization dealing in public health, where he acted as: business analyst, Project Manager, public tender specialist, administrator of databases, Windows and Active Directory. Also he was the Polish delegate to the respective European public agency.

After 10 years, he felt he should look for a job with a bit tighter and more focused scope. When getting the proposal of IPR-Insights Poland, he instantly realized that it could be the right place for him. Since then, he is an acknowledged consultant of our Polish team.

He is a real acting architect afternoons, too: he loves building new Lego constructions together with his sons.

Ádám Nyuzó

Nyuzó Ádám

The leader of the technology team of IPR-Insights, manager and active participant of solving any software development issue arising in our work.

In addition to coordinating the development activities, he also supports our software asset management projects by his corporate infrastructure management experience. He props his younger colleagues, not just with acts, but through his classical didactical way (?I know YOU can do it??). On his own admission, he is the Miyamoto Musashi of IT.

As his Master, he has a much diversified interest: reading, tuning his car, building his house, raising his children. But you have to know, he is not perfect: he can be better at glacier skiing, bell founding and in quantum mechanics.

Janusz Krzyczkowski

Janusz Krzyczkowski

Master of Business Administration holder from Leon Koźmiński's Academy. Graduate from Mathematics and Information Technology Department, Nicolaus Copernicus University in Toruń as well as from Physics Faculty at the Warsaw University.

He was responsible for sales and license policy of the largest software vendor. He specialized in their software at several local and regional partner companies.

At present, he holds position of General Manager at IPR-Insights, where he deals with sales of Software Asset Management solutions. Certified Software Asset Management Consultant as well as Auditor within Software Management and Licensing Procedures. Software Asset Management is not only his profession, but also - passion.

Octavian Filip

Law graduate and long-distance runner, our alliances and international sales manager has over a decade of experience in licensing software and licensing agreements with large and enterprise size companies in Europe, both from the perspective of working for the largest software vendor but also for key international partners of the software vendors.

He considers the position of a SAM services provider to best fitting as an independent player, as it allows for the act to be totally objective and for the results to be used as seen best fit by the beneficiary. It also allows us to work with any IT services company, even if SAM providers themselves.

Zsolt Csala

Csala Zsolt

He is leading the operations of IPR-Insights in Hungary.

He aspires to pass on his widespread IT consultancy, project management, and software asset management experience to the consultants of IPR-Insights while assisting their further professional development and expansion. Not only does he hold CISA and ITIL qualifications he is also a notable Excel guru within IPR-Insights.

In his free time, he tries to organize family programs that his maturing children can still be persuaded of, or he enjoys running and playing chess. He finds new challenges regularly, that require contemplation, like the Rubik's Cube speedsolving methods or bot programming in new languages.

Orsolya Czap

Czap Orsolya

Orsi joined the IPR-Insights team in September 2019, with 23 years of work experience at different types of IT trading companies.

She is experienced in retail, system integration, and also distribution in the IT world. She worked always in relation to software brands, especially in the sales and licensing roles of Microsoft's small and midmarket segment.

After work, she provides excellent advice to her 2 children and her husband and goes to a Gymstick workout for exercise, which she hasn't been able to get tired of for many years now.

Gábor Hédai

Gábor joined the IPR-Insights team in the autumn of 2020. In terms of his career, he took an adventurous journey in the last couple of years. He has gained experience in banking, commercial, and energy environment.

He learned the basics of asset management at an international bank referred to as the alma mater, where he did the ITIL exam successfully. After that, the world opened up to him and all his time was tied to the discovery of the United States. His love of music led him to a commercial direction, where he perfected his management skills. His curiosity about IT tools was aroused again by Steve Jobs’ book, causing him to find himself in a large corporate environment, again. The digital transformation started from the hardware field that he (also) managed. The double tender and the IT project planning followed by implementation gave him the lesson thoroughly. As a bird resurrected from its ashes, he just like the Phoenix continues his journey with fresh energies at IPR-Insights.

He enjoys spending his free time with his little daughter. His hobby is browsing, actively interested in astronomy, and the electrical revolution. He is spinning up if music around and slows down while doing the cooking.

Gábor Vincze

Gábor joined the IPR-Insights sales team in 2022. He is a management engineer by qualification. He is a former hardware salesman in IT, has ITSM experience and managed a business unit in IT security distribution, so he has experience with all clients regardless of company size.

He joined IPR-Insights because his previous experience had made it clear to him that software management, among other things, was not yet where it should be. He is determined to educate as many people as possible about the importance of effective software management.

He spends his free time with his family, with whom he tries to spend as much time as possible outdoors.

Attila Hatvani

Hatvani Attila

By profession, Attila is a computer mechanic and maintainer.

After working for smaller companies as data recorder, he joined IPR-Insights team, where he learned the basics of software identification and registration. Over the past few years, he became an experienced identification expert.

His hobby is modelling, be it by land, sea or air, he assembles any type of models, and controls them with confidence.

Pál Csuvarszki

Pali joined IPR-Insight in February 2022 as a licensing consultant.

He turned from a mechanical engineer into an IT professional and has more than 15 years of experience as a license manager. He has gained experience in different areas of IT mainly in multinational telecommunication companies and in the banking sector. He is currently a product manager of SAM-Insights software asset management system and is involved in client projects as a license consultant.

He spends most of his free time with his wife and his grandchild. By the way, Pali is a DIY, BBQ, music listening, amateur barista kind of guy.

Balázs Repkényi

Repkényi Balázs

As an Oracle licensing expert, he has been helping our clients in opposing software vendor audits and coping with the particular challenges of Oracle software asset management for more than 10 years and on five continents.

As an instructor at the IPR-Insights LicenseAcademy and the Advanced Oracle LicenseAcademy, he also supports our clients’ software asset management community in maintaining compliance and reducing risk.

Previously, he worked for Oracle and the Arrow ECS Oracle distribution team.

György Hidasi

Hidasi György

He gained his wide-scale knowledge as system administrator and desktop supporter throughout various small-, medium- and large enterprises, including a software company, oil company, brewery, and even a commercial television.

At IPR-Insights, he deals with infrastructure and software identification related questions, and with technical support of our customers as well. Basically a quiet calm person, difficult to get him out of his mood (better not to try).

He rarely speaks, but when he does, his unique sense of humour will have you on the floor in no time. He is a very reliable and helpful colleague, and he can even play music!

Péter Princzesz

He gained his experience as a systems engineer in IT infrastructure operation, development, application server operation and similar projects at medium and large enterprises. He has diverse hardware and software experience, and several Microsoft Certified Solutions Expert, Microsoft Certified IT Professional Enterprise certifications.

At IPR-Insights, he is engaged in SAM-Insights software inventory implementation projects, provides technical support for SAM-Insights users, and operates the internal infrastructure. In his remaining time, he is ready to help his colleagues in anything else.

Raising his twin daughters takes the most of his free time, furthermore, he enjoys roaming the world of computer games, or reading fantasy books. Also, he is a big fan of series.

Dávid Gottstein

Gottstein Dávid

Dávid joined the developer team of IPR-Insights after he gained experiences in international and Hungarian companies as software developer and system administrator.

His degree in electrical engineering in telecommunication and computer sciences enable him to become an expert of databases and business logic implementation. Database programming, server or client side programming are all solvable challenges for him.

When he doesn't deal with fine tuning the software asset management tools of IPR-Insights he looks for tasks in family circle.

Richárd Bősz

Bősz Richárd

Richárd joined the identification team with a wide variety of IT knowledge and great enthusiasm in 2020. He has several Cisco CCNA certifications and experience in Microsoft client and server management and system administration.

In his free time, he likes cycling, tinkering with almost anything with competent confidence and he also likes playing computer and mobile games.

Tibor Vincze-Berecz

Tibor has been active in the IT market for 15 years, by profession, he is an IT statistician and economic planner. First, he worked as a sales manager and partner manager for IT retailers, then, as an IT outsourcing consultant for seven years.

He considered the continuous development of his software asset management and vendor licensing skills important from the very beginning. He strives to support the IPR-Insights team as a licensing consultant making use of his experience gained. He specializes in the licensing backgrounds of Microsoft, Red Hat, and VMware.

As a sport, he pursues running and functional training. He likes hiking, especially in the mountains, and he also likes longer, multi-day bicycle tours.

Alíz Teixeira Juhász

Aliz spent the first 10 years of her career in a multinational environment in the finance area, of which she worked 5 years abroad on an SAP implementation and process harmonization project as a business process expert.

She joined the IPR-Insights Group in 2019 as a finance colleague to support the company's international strengthen by her experience gained in a multinational environment.

She likes to spend her free time with her family's two-legged and four-legged members and friends. Her favorite leisure activities are reading, putting puzzles together and hiking. In addition, she also works in a volunteer organization that aims to develop disadvantaged children.

Lajos Vitányi

Lajos brings valuable knowledge into the developer team based on many years professional experience. Earlier, he participated in designing and developing databases, and he also worked on projects to facilitate the web communication of databases.

He also has expertise in developing web services and windows applications. Throughout his career, he was not only responsible for developing applications on demand, but he was also involved in planning and specification tasks.

He likes playing football with his friends in his free time.

Vivien Gál

Gál Vivien

As a fresh graduate, Vivi tried herself in several different fields and positions when she happened upon the role of office assistant, with which she luckily fell in love with soon after. In close cooperation with Orsi, she ensures the smooth day to day operations of the office, and helps out her colleagues with all the minuscule problems of the workplace.

Outside the office, she has a vivid social life, and simply adores post-it notes.

Dr. Telek Eszter

Mindent tud a szoftver szerzői jogról és a licencekről, még olyanokat is, amit maga a szoftver gyártója sem. A munkában szerzett tapasztalatait folyamatos tanulási, kutatási mániájával igyekszik bővíteni; rendszeresen publikál, illetve előadásokat tart szoftverjogi és az infokommunikációs jogterületet érintő egyéb kérdésekről.

A Pécsi Tudományegyetemen szerzett infokommunikációs szakjogász diplomája megszerzését követően PhD kutatást kezdett az ELTE Jogi Karán, ahol a nyílt forráskódú szoftverekkel és a szerzői művek közkincsbe bocsátásával foglakozik.

Szabadidejében lehetőség szerint sokfelé utazik (ennek érdekében igyekszik tökélyre fejleszteni a törvényes szabadnapok felhasználásának módozatait), emellett szívesen olvas, jár színházba, moziba, és - kollégái nyomása ellenére - igyekszik ellenállni a Star Wars és Indiana Jones filmek maratonszerű megtekintésének.

András Balczer

Balczer András

András joined IPR-Insights team in the spring of 2018, earlier, he worked as database analyst at a market leader media company.

He was infected with the world of IT already during his high school years. Since then, with minor or major interruptions, he has been involved in programming and database design. He is also familiar with data visualization and BI issues.

His favorite out of office relax activities are cycling, and peaceful fishing.

Nándor Sipos

Sipos Nándor

Nándor joined the IPR-Insights team at the end of 2018. As an infrastructure consultant, he plays important role in the implementation projects of the SAM-Insights software registry system, provides technical support for recent customers and the internal infrastructure.

During his previous career, he gained experience in product support, web development, and service management business fields. He graduated from the University of Debrecen as a programmer mathematician and gained Microsoft Certified Systems Administrator, Microsoft Certified Professional Developer, and ITIL Intermediate certifications.

In his free time, he enjoys hiking, running, cycling, skiing, and ball games such as basketball, squash, football, and table tennis are close to his heart.

Zoltán Tamás Tóth

Tóth Zoltán Tamás

Zoli joined our team in the beginning of 2019.

He started his IT career as an enthusiastic pioneer working on a ZX-81 PC borrowed from the local factory for the weekend. In the 28 years in between, he gained experience working on multiple IT projects in both the public and private sector. Zoli participated as a developer, consultant, and project leader in many projects. He speaks the language of database systems at conversation level, yet he is confident with backend development as well.

From a young age, he was interested in making movies and digital video editing very much that he was only able to pursue in his free time. He is very proud of his pre-youtube pirate video called "Barkas vs. Barkas" which he won an award for with his friends in 1998. He spends his spare time with his family, he is fond of American cars. His hobby is preparing exotic food. And when not exercising all these, he reads legal literature.

Péter Gyulai

Gyulai Péter

Peter worked for 15 years at multinational companies in various IT-related positions. He has several Microsoft (client and server-side), Cisco CCNA, Prince2 and ITIL intermediate certificates.

In his role as an infrastructure consultant at IPR-Insights, he takes part in implementation projects of the SAM-Insights software inventory system, and provides technical support to our customers, while also being involved in the maintenance of our internal IT infrastructure.

He spends most of his free time with his wife and three children. He likes going to the theater, going on excursions and playing football with his friends.

Sándor Zsoldos

Zsoldos Sándor

He is one of the founders of IPR-Insights.

Working for the biggest software producer in the world, he figured that the modern version of the old phrase saying "set a thief to catch a thief" is "get a thief as a consultant to catch a thief" (obviously, we would not like to hurt anyone's feelings, we can't help the phrase goes like that - ed.).

In his spare time, he does woodworking (at learner level), takes photos (fairly well), or reads books (quite well). He doesn't have more spare time as he's the proud father of three beautiful children.