Országos Egészségbiztosítási Pénztár – IPR-Insights License Consulting

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi hivatalként ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatokat, végzi az Egészségbiztosítási Alap kezelésével, a nyilvántartások vezetésével, a pénzügyi elszámolásokkal és az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat. Az Egészségbiztosítási Alap felügyeletét Magyarország Kormánya, az egészségbiztosítás központi hivatali szervének irányítását a Kormány az emberi erőforrások minisztere útján látja el.