HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség – IPR-Insights License Consulting

HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (Hungarian Investment Promotion Agency – HIPA) a külgazdasági ügyekért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatal. Javaslatot tesz a befektetés-ösztönzés rövid, közép- és hosszú távú céljainak kialakítására, a célok elérését biztosító gazdasági, szabályozási, intézményi és egyéb feltételrendszer kialakításának lehetséges irányaira. Részt vesz a külgazdasági politikai koncepció és a külgazdasági stratégia végrehajtásában. Feladata még a kiemelt beruházási projektek támogatásával kapcsolatos kormányzati döntések előkészítése, és a külföldi befektetőkkel való kapcsolattartás is. Az ügynökség a befektetés-ösztönzési tevékenysége körében információkat nyújt a külföldiek számára a hazai befektetési, jogi, adózási és pénzügyi környezetről; egyablakos rendszert működtet, amely segíti a külföldiek tájékozódását a befektetési lehetőségekről, továbbá koordinálja a barna- és zöldmezős, valamint a vegyesvállalati befektetések előkészítését.