Licencvagyon kezelése cégátalakuláskor – 1. rész – IPR-Insights License Consulting

Licencvagyon kezelése cégátalakuláskor – 1. rész

Lassan mindennapossá válnak az átszervezések a vállalat(csoportok) életében, legyenek azok kisebb vagy nagyobb volumenű átalakulások. Ha ezek a vállalat jogalanyiságára is kihatnak – értve ez alatt a különválást, kiválást, összeolvadást és beolvadást –, úgy a vállalat(ok) vagyonán belül külön foglalkoznunk kell a licencvagyonnal is. Tulajdonosváltás esetén (így vállalatfelvásárlás során) is hasonlóan körültekintően kell eljárnunk, amennyiben akár a korábbi, akár az új tulajdonosi kör esetén vállalatcsoportról van szó.

Kovács Andrea licencelési tanácsadó cikksorozatának első része az ITBusiness oldalán jelent meg.

A cikksorozat következő részeiben foglalkozunk az átalakulás folyamán a nyilvántartásokkal és a dokumentumkezeléssel, továbbá az átalakulásból eredő auditkockázattal és a kockázatok csökkentésével.