Apró betű – nagy változás – IPR-Insights License Consulting

Apró betű – nagy változás

A Microsoft mennyiségi licencek használati feltételeit meghatározó Product Terms 2020. május 2-án hatályba lépett verziója lényegesen módosította a fromSA előfizetések felhasználási feltételeit. Első látásra marginálisnak tűnik a változás, amelynek hatása azonban annál lényegesebb, különösen az aktívan szoftvergazdálkodó szervezetek számára.

A módosulás lényege, hogy a Microsoft a fromSA előfizetések esetén immár megköveteli, hogy az ügyfél az alapul szolgáló örökös licenceket az előfizetés lejártáig megtartsa. FromSA licencekkel azok az ügyfelek vásárolhatnak Microsoft előfizetéseket, akik meghatározott örökös licenceikre élő követéssel (Software Assurance-szal – SA) rendelkeztek. A Microsoft így kívánja ellensúlyozni azt a beruházást (és költséget), amelyet az örökös licencek megvásárlása jelentett a felhasználó szervezet számára, és amely az előfizetéses modellre történő átállással – legalábbis részben – elveszne.

Ez év május 2-át megelőzően az örökös licencek megléte kizárólag a fromSA előfizetés beszerzése szempontjából volt szükséges és elégséges feltétel, az előfizetés nyújtotta felhasználási jog érvényességének viszont nem. A felhasználó így akár el is adhatta az alapul szolgáló örökös licenceit a másodlagos szoftverpiacon. Ebben az esetben a következő szerződésforduló alkalmával már természetesen csak teljes értékű előfizetés vásárlására nyílt lehetőség, de egy megfelelő közép-hosszútávú TCO kalkulációval alátámasztva rentábilis opció lehetett az értékesítés.

A PT említett módosulása ezt a lehetőséget megszüntette. A 2020. május 2-a után kötött fromSA előfizetések esetén a licencek immár járulékos felhasználási engedélyeknek tekinthetők, amelyek érvényességének feltétele az alapul szolgáló örökös licencek megléte.

A másodlagos szoftverpiac lehetőségeivel és feltételeivel az elmúlt években több cikkben is foglalkoztunk: