A JavaScript engedélyezve kell, hogy legyen a böngészőn, hogy az oldal minden funkciója megfelelően működjön.
SAM Tools and Services
2015. Grudzień 1. wtorek
Brak komentarzy

Rosnące zagrożenie audytami oprogramowania

Z roku na rok rośnie zagrożenie audytem oprogramowania użytkowników w dużych przedsiębiorstwach. Główni producenci (Adobe, IBM, Microsoft, Oracle, SAP, itp.) zaciekle walczą o wpływy z licencji, co przybrało już takie rozmiary, jakby zawiązali „front audytowy”. Podczas audytu producenta za wszelkie użycie oprogramowania naliczane są opłaty. Nawet za niezamierzone – choćby oprogramowanie było zbędne, pozostawiono je omyłkowo w systemie lub wynikałoby ono ze złej konfiguracji. Niezależny doradca IPR-Insights wspiera swoich klientów w legalnym i korzystnym ekonomicznie zarządzaniu oprogramowaniem, aby zapłacili za nie tyle, ile jest konieczne – ani mniej, ani więcej!

Działania prewencyjne w zakresie zarządzania oprogramowaniem najlepiej zacząć jeszcze przed przybyciem audytorów licencji. Wówczas można dokonać dokładnego pomiaru użycia oprogramowania, stwierdzić braki i wykonać optymalizację (usunąć nieużywane lub niepotrzebne oprogramowanie, wymienić aktualne oprogramowanie, przekształcić aktualne środowisko), a w razie potrzeby dokonać zakupu licencji. Ponadto IPR-Insights ma do zaoferowania swoim klientom nowy program ochrony na wypadek audytów, Software Audit Protection Shield.
Software Audit Protection Shield

Tarcza ochronna na wypadek audytu oprogramowania

Usługa Software Audit Protection Shield ma na celu ochronę klientów przed możliwymi, ale trudnymi do przewidzenia skutkami audytu producenta. W chwili obecnej jest to program unikatowy na skalę globalną! IPR-Insights pomaga swoim klientom przygotować się do audytu producenta, wskazuje wszelkie braki (i w razie potrzeby je usuwa), a jeśli jego raport zgodności jest błędny, pokrywa różnicę(do określonej w umowie sumy granicznej)! Firma posiada ubezpieczenie na wypadek obciążenia finansowego

Dowiedz się więcej z NASZEJ BROSZURY!

Your Turn To Talk

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.