A JavaScript engedélyezve kell, hogy legyen a böngészőn, hogy az oldal minden funkciója megfelelően működjön.
SAM Tools and Services
2015. Kwiecień 17. piątek
Brak komentarzy

W celu efektywnego zarządzania zasobami oprogramowania niezbędne jest stworzenie szczegółowej mapy infrastruktury sprzętu i aplikacji. To zadanie może być trudne, szczególnie dla średnich przedsiębiorstw. Dane objęte badaniem ulegaja bowiem zmianie, szybko się dezaktualizują, tymczasem wiele operacji firmowych wymaga dokładnych i aktualnych informacji o sprzęcie i oprogramowaniu.

  • Największe zapotrzebowanie na takie informacje występuje w IT, ponieważ dane dotyczące sprzętu i oprogramowania są niezbędne w procesie planowania projektów, wprowadzania zmian oraz innych procesach informatycznych.
  • Aktualne informacje o oprogramowaniu wykorzystywane są również w przygotowywaniu i zarządaniu budżetem firmy, planowaniu zakupów IT czy prowadzeniu księgowości.
  • Nie należy też zapominać o stronach trzecich, np. producentach  i twórcach używanego w firmie oprogramowania, a nawet organach władzy, które mają prawo wymagać od firmy przedstawienia odpowiedniej dokumentacji, poświadczającej korzystanie z oprogramowania w zgodzie z warunkami z licencji.

Właśnie dlatego IPR-Insights rekomenduje wprowadzenie wygodnego systemu administracji w celu wdrożenia i utrzymania efektywnego zarządzania oprogramowaniem. IPR-Insights świadczy następujące usługi związane z systemem:

  • Dostarczenie systemu zarządzania oprogramowaniem
  • Wprowadzenie systemu zarządzania oprogramowaniem
  • Obsługa i wsparcie systemu zarządzania oprogramowaniem
  • Identyfikacja nieznanego oprogramowania

Nasz zastrzeżony system SAM został stworzony z uwzględnieniem obowiązujących norm i zaleceń oraz praktycznej wiedzy wyniesionej z wielu audytów i projektów SAM.