A JavaScript engedélyezve kell, hogy legyen a böngészőn, hogy az oldal minden funkciója megfelelően működjön.
SAM Tools and Services
2015. Kwiecień 27. poniedziałek
Brak komentarzy

Zarządzanie oprogramowaniem to w Polsce stosunkowo młoda dziedzina, dlatego też projekty SAM często prowadzone są przez zewnętrznych usługodawców. Z powodu braku wystarczającego doświadczenia w obszarze SAM zleceniodawcy często nie są w stanie skontrolować poprawności przebiegu danego projektu czy oczekiwanych rezultatów.

Konsultanci IPR-Insights dysponują wieloletnim doświadczeniem w obszarze projektów SAM, świetnie odnajdują się w labiryncie zarządzania oprogramowaniem, potrafią wyłowić kryjące się w nim możliwości i zagrożenia. Znajomość polskiego rynku i sytuacji prawnej oraz lokalnej specyfiki producentów oprogramowania wykorzystywana jest przez naszych ekspertów w roli kontrolerów jakości projektów SAM.

IPR-Insights proponuje swoje usługi kontroli jakości w następujących obszarach:

  • Analiza planów, metodologii i koncepcji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących zagrożeń
  • Trening uczestników projektu
  • Zapewnienie jakości przebiegu projektu, uczestnictwo w negocjacjach z usługodawcami, stałe zarządzanie ryzykiem
  • Weryfikacja jakości przed przystąpieniem do projektu, łącznie z przeglądem inwentarza i sposobu rejestracji licencji oraz dokładna kontrola produktów, które nie są licencjonowane na podstawie instalacji
  • Udział w tworzeniu i implementacji procesów zarządzania oprogramowaniem
  • W razie potrzeby egzekwowanie wymogów normy ISO 19770-1 w stosunku do świadczeniodawców.