A JavaScript engedélyezve kell, hogy legyen a böngészőn, hogy az oldal minden funkciója megfelelően működjön.
SAM Tools and Services
2015. Kwiecień 27. poniedziałek
Brak komentarzy

Sięgając początków działalności w naszej pracy kładziemy nacisk na przestrzeganie międzynarodowych przepisów i regulacji. Od momentu wydania normy ISO 19770-1 IPR-Insights działa w odniesieniu do jej wymagań. Pierwszym krokiem w celu uzyskania kwalifikacji ISO w określonym obszarze jest ocena aktualnej sytuacji, przygotowanie do implementacji oraz samo wprowadzenie odpowiedniej normy. Następnym etapem jest ocena i certyfikacja systemu. Zgodnie z zasadą o niezawisłości firma przygotowująca do certyfikacji i partner egzaminujący nie mogą być tą samą jednostką. IPR-Insights zajmuje się doradztwem i przygotowywaniem klientów do uzyskania kwalifikacji ISO, ze względu na konkfilkt interesów nie prowadzimy certyfikacji.

Your Turn To Talk

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.