A JavaScript engedélyezve kell, hogy legyen a böngészőn, hogy az oldal minden funkciója megfelelően működjön.
SAM Tools and Services
2015. Kwiecień 27. poniedziałek
Brak komentarzy

Skuteczna i z prawnego punktu widzenia poprawna rachunkowość w zakresie oprogramowania komputerowego wymaga specjalistycznej wiedzy z obszaru rachunkowości i informatyki. Takie połącznie umiejętności jest szczególnie rzadkie oraz wymaga stałego doskonalenia wiedzy.

Ponadto obszar ten wymaga profesjonalnych kompetencji rachunkowość, ze specjalnym uwzględnieniem przypadków, kiedy firma nabywa oprogramowanie na mocy międzynarodowej umowy jako partner światowej spółki lub rozpowszechnia zakupione licencje wśród swoich oddziałów w kraju. Liczne przekształcenia, fuzje, przejęcia, rozwiązania czy sukcesje wśród przedsiębiorstw również powodują, że odpowiednie zarządzanie oprogramowaniem często schodzi na dalszy plan. A to może powodować nieoczekiwane kłopoty…

W celu zapewnienia współpracy między IT a finansami oraz uniknięcia ryzyka wynikającego z niedokładności w prowadzeniu rachunkowości oprogramowania IPR-Insights świadczy następujące usługi:

  • Kontrola rachunkowości oprogramowania komputerowego
  • Doradztwo i porady w zakresie rachunkowości aplikacji
  • Warsztaty rachunkowości