A JavaScript engedélyezve kell, hogy legyen a böngészőn, hogy az oldal minden funkciója megfelelően működjön.
SAM Tools and Services
2019. Styczeń 15. wtorek
Brak komentarzy

W zarządzaniu programami komputerowymi nie należy lekceważyć następującego faktu: oprogramowanie jest dziełem intelektualnym podlegającym określonym regulacjom prawnym. Aktualna wiedza na temat tych przepisów wymaga specjalizacji, której często brakuje nawet najbardziej wyszkolonym jurystom i prawnikom korporacyjnym. Należy również pamiętać, że sama wiedza prawnicza nie jest wystarczająca bez znajomości powiązanych technologii i wiarygodnych danych.

Zespół prawników IPR-Insights posiada aktualną wiedzę i bogate doświadczenie w dziedzinie praw autorskich oprogramowania, licencjonowania producentów, warunków korzystania z wolnego oprogramowania, zakupu licencji i audytów producentów oraz cywilnych i karnych aspektów legalnego korzystania z programów komputerowych, w swojej pracy konsultuje się również z zespołami programistów i konsultantów technicznych.

Aby zminimalizować ryzyko prawne związane z oprogramowaniem oraz jego wpływ na stan finansowy i reputację przedsiębiorstwa, warto skorzystać z pomocy biegłych w przepisach prawnych i profesjonalnych konsultantów licencjonowania.

IPR-Insights świadczy następujące usługi:

  • Porady prawne dotyczące praw autorskich oprogramowania
  • Redagowanie, analiza umów licencyjnych oraz udostępnianie gotowych szablonów umów dotyczących korzystania z oprogramowania (licencji)
  • Reprezentowanie klienta podczas audytu oprogramowania, zarządzanie audytem w imieniu klienta (komunikacja z producentem i audytorem, obsługa dostarczania danych, ochrona danych i poufności, doradztwo w związku ze zidentyfikowanymi brakami licencyjnymi, zarządzanie ryzykiem)
  • Analiza ryzyka licencyjnego wynikającego z korzystania z wolnego oprogramowania, identyfikacja i kontrola ryzyka licencyjnego FLOSS
  • Kontrola transferu licencji oprogramowania, analiza due diligence umów licencyjnych
  • Doradztwo w zakresie sprzedaży i zakupu używanych licencji na oprogramowanie, identyfikacja i kontrola ryzyka, sprawdzenie i przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji.