A JavaScript engedélyezve kell, hogy legyen a böngészőn, hogy az oldal minden funkciója megfelelően működjön.
SAM Tools and Services
2015. Kwiecień 17. piątek
Brak komentarzy

„Przystępne i przyjazne dla użytkownika narzędzie do zarządzania licencjami na oprogramowanie.”

Osiągnięciu wymiernych korzyści wynikających z efektywnego zarządzania oprogramowaniem sprzyja  wdrożenie systemu audytu licencji i rejestracji programów komputerowych.

System SAM-Insights

Komputery i oprogramowanie są nieodłącznym narzędziem pracy w każdej firmie.  Ich zakup, obsługa i rozwój stanowią ważny element budżetu. Znacząco wpływają na wydajność pracowników, jakość ich pracy oraz efektywność całej organizacji.

Zarządzanie oprogramowaniem powinno być częścią strategii przedsiębiorstwa. Musi ono objąć informacje o użyciu oprogramowania zainstalowanym na firmowym sprzęcie, rejestr umów licencyjnych i faktur, regulacje dotyczące zakupu oraz księgowości w SAM. Standardy SAM muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i finansowymi oraz zapewniać firmie bezpieczeństwo prawne.

Mimo że dzisiejsze programy komputerowe stają się coraz bardziej przyjazne dla użytkownika, ich duża złożoność sprawia, że poprawna rejestracja sprzętu i oprogramowania nie jest łatwym zadaniem.

Pierwszym krokiem w celu stworzenia efektywnego systemu SAM jest dokładne oszacowanie ilości i rodzaju oprogramowania używanego w firmie. Dane dotyczące programów indeksowane są według nazw, wersji oraz producenta. Aby wychwycić nielicencjonowane oprogramowanie, zgromadzone informacje należy dopasować do zawartych umów licencyjnych i faktur. W ten sposób wykazuje się zgodność użytkowanego oprogramowania z posiadanymi licencjami, zyskując pewność, że nie zachodzą naruszenia prawa. Nie jest to jednak operacja jednorazowa, ze względu na możliwość późniejszych kontroli niezbędne jest przeprowadzanie okresowych audytów. Temu właśnie służy nasz system rejestracji i zarządzania oprogramowaniem.

Klasyczne systemy inwentaryzacji zasobów przedsiębiorstwa zostały stworzone raczej w celu administrowania sprzętu fizycznego (np. komputerów), a nie programów komputerowych czy praw do ich użytkowania. A tym właśnie jest licencja ? pozwoleniem na korzystanie z aplikacji komputerowej, udzielanym przez właściciela praw autorskich. To umowa prawna, określająca warunki użytkowania oprogramowania.

W związku z tym zakup aplikacji możliwy jest w wielu różnych modelach licencyjnych, wyznaczających odmienne prawa użytkowania, np. możliwość korzystania z przyszłych wersji danego oprogramowania (upgrade) czy też poprzednich wersji (downgrade). Nie można też zapomnieć o powiązanej kwestii odnowienia licencji ? w wypadku wielu programów komputerowych licencja obowiązuje tylko przez określony czas.

System SAM-Insights został stworzony na podstawie wieloletnich doświadczeń i praktycznej wiedzy wyniesionej z wielu audytów oraz projektów SAM. To unikatowe na rynku, kompleksowe narzędzie do rejestracji oprogramowania i licencji stanowi nieocenioną pomoc dla średnich i dużych przedsiębiorstw w codziennym zarządzaniu aplikacjami.

Moduły bazowe SAM-Insights

SAM-Insights jest systemem modułowym, poszczególne moduły SAM-Insights wspierają różne obszary zarządzania oprogramowaniem. (W ramach podstawowej licencji dostępne jest prawo użytkowania kilku modułów, które zapewniają dodatkowe funkcjonalności, ale wdrażane są na żądanie, za dodatkową opłatą).

Moduły opcjonalne SAM-Insights

W ramach systemu SAM-Insights oprócz wersji podstawowej, za dodatkową opłatą dostępne są także dalsze moduły opcjonalne. Moduły te zapewniają dodatkowe funkcjonalności:

 

Zasoby do pobrania

Dowiedz się więcej o SAM-Insights z NASZEJ BROSZURY:

Nazwa:
Adres e-mail:
Nazwa firmy:
Miasto, kraj:
Numer telefonu:
Liczba zarządzanych komputerów stacjonarnych:
Proszę przesłać następujące prezentacji:
   
×