A JavaScript engedélyezve kell, hogy legyen a böngészőn, hogy az oldal minden funkciója megfelelően működjön.
SAM Tools and Services
2016. Maj 25. środa
Brak komentarzy

Metering Mail (MMail)

Jedną z przydatnych opcji SAM-Insights jest zbieranie danych dotyczących użycia oprogramowania. Usługa ta polega na zbieraniu danych dotyczących ilości uruchomień programów używanych na danym komputerze. Funkcja ta działa całkowicie niezauważalnie nie zakłócając pracy użytkownika.

Moduł Mmail pozwala na wysyłanie zawiadomień dotyczących częstotliwości użycia oprogramowania oraz nieużywanych aplikacji w odniesieniu do poszczególnych klientów. W oparciu o te zawiadomienia można zrewidować możliwość usunięcia niepotrzebnych aplikacji z komputerów występujących w raporcie.

.(SAM-Insights moduł MMail jest w fazie rozwoju.)