A JavaScript engedélyezve kell, hogy legyen a böngészőn, hogy az oldal minden funkciója megfelelően működjön.
SAM Tools and Services
2016. Maj 25. środa
Brak komentarzy

Breach Mail (BMail)

Aplikacja BMail służy kontroli użycia oprogramowania niezgodnego z prawem, o czym powiadamia w formie wiadomości e-mail. Źródło danych zapewnia aplikacja do raportowania SAM-Insights, a wyświetlony wygląd dokumentów można swobodnie edytować przy pomocy wbudowanego edytora, obsługującego język HTML i opisy CSS.

Możliwe jest ustalenie trzech poziomów powiadomień (użytkownik, przełożony1, przełożony2) w przypadku naruszenia uprawnień dotyczących użycia oprogramowania.