A JavaScript engedélyezve kell, hogy legyen a böngészőn, hogy az oldal minden funkciója megfelelően működjön.
SAM Tools and Services
2015. Grudzień 1. wtorek
Brak komentarzy

Dane licencyjne nie mierzone przez skanowanie

Dla zarządzania oprogramowaniem i licencjonowania wyzwaniem jest nie tylko złożone środowisko serwerowe, skomplikowana infrastruktura, czy jednoczesne stosowanie rozwiązań tradycyjnych i opartych na chmurze. W wielu przypadkach trudno nawet określić potrzeby licencyjne pozornie prostszych produktów po stronie klienta. Na szczególną uwagę zasługuje zgodność użytkowania produktów licencjonowanych nie na podstawie liczby instalacji, podczas gdy dokładna identyfikacja zakresu użytkowania oprogramowania wymaga pozyskania kilku danych, których nie da się ustalić przez skanowanie stacji roboczych i serwerów. Mogą to być na przykład:

  • metryki użycia produktów licencjonowanych nie na podstawie liczby instalacji (ale np. Na podstawie liczby użytkowników),
  • lista aktywowanych modułów danego produktu (np. opcje Oracle Database),
  • także dostęp do serwerów bez zainstalowanych komponentów (np. Microsoft Core CAL).

Często nie jest jednoznaczne, jakich danych potrzebujemy, czyli „kogo” lub „co” uznaje się za użytkownika z punktu widzenia licencji. Problemy może też stwarzać regularna inwentaryzacja i aktualizacja danych związanych z użyciem. Dokładne określenie potrzeb licencyjnych jest możliwe jedynie w oparciu o wszystkie posiadane informacje o licencjonowaniu danego produktu, zrozumienie warunków EULA, oraz analizę danych związanych z użytkowaniem.

Wspólnym mianownikiem jest tu możliwość pobrania danych z określonego źródła, choć same metody są już zindywidualizowane, przy czym wcześniej można to było zrobić tylko ręcznie. Z pomocą odpowiedniej aplikacji SAM można automatycznie zbierać i rejestrować dane, eliminując udział człowieka.

Nowy moduł ACDC o unikalnej funkcjonalności

ACDC, czyli gromadzący dane moduł centralny SAM-Insights, służy do pobierania tych danych i zapisuje je automatycznie w bazie danych SAM-Insights, gdzie system podstawowy jest w stanie je zinwentaryzować i traktować jako użycie nie oparte o instalację, czyli NIBU: Non-Installation Based Usage.

Użycie ACDC umożliwia automatyzację pobierania danych i regularnych aktualizacji, zastępując manualne operacje z udziałem człowieka. W ten sposób ACDC sprawia, że odpowiedzialni za regularne pomiary użycia oprogramowania specjaliści i administratorzy aplikacji, zamiast zbierania danych, mogą się skupić na optymalizacji procesów zarządzania oprogramowaniem i zasobami licencyjnymi.

Dowiedz się więcej z NASZEJ BROSZURY!

Your Turn To Talk

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.