A JavaScript engedélyezve kell, hogy legyen a böngészőn, hogy az oldal minden funkciója megfelelően működjön.
SAM Tools and Services
2015. Kwiecień 16. czwartek
Brak komentarzy

Wartości

IPR-Insights kładzie duży nacisk na poszanowanie i ochronę naszych pisanych i niepisanych wzorców postępowania. Uważamy za niezwykle ważne, aby nasza prezencja i działania na rynku szły w parze z etycznym postępowaniem, a każdy krok biznesowy wyrażał wyznawane przez nas wartości.
Nasze najważniejsze wartości to: wolność, szczerość, bezwarunkowe zaufanie, skromność, odpowiedzialność, duch współpracy oraz poszanowanie rodziny. Jesteśmy dumni, ponieważ wszyscy nasi pracownicy kierują się tymi zasadami nie tylko w życiu zawodowym, ale także prywatnym.

Polityka jakości

Podstawą naszej działalności są najwyższe umiejętności techniczne oraz wiedza teoretyczna, które opierają się na respektowaniu przepisów prawnych i standardów zawodowych.
Naszą pracę wykonujemy w oparciu o najwyższe standardy. Teoria i praktyka przeprowadzanych przez nas audytów odpowiadają regulacjom EN ISO 19011 (wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania) oraz standardom ISACA (Information Systems Audit and Control Association), głównego amerykańskiego stowarzyszenia do spraw zarządzania systemami informatycznymi. Ważny element naszej pracy stanowi również COBIT, powszechnie stosowany standard audytu opracowany przez ISACA. Analiza naszych przeglądów i audytów wskazuje, że działamy w oparciu o normę ISO 19770-1:2006 (Information technology – Software asset management) oraz odpowiednią część IT Infrastructure Library (Best practice for Software Asset Management).

Odowiedzialność zawodowa

Nasza praca wiąże się z odpowiedzialnością, która nie ogranicza się wyłącznie do działalności projektowej. Zdobytą wiedzę i doświadczenie staramy się wykorzystywać również  w innych dziedzinach, które wspierają przestrzeganie praw własności intelektualnej oraz zarządzanie oprogramowaniem. Jesteśmy aktywni na konferencjach branżowych, piszemy specjalistyczne artykuły oraz dzielimy się wiedzą na naszej stronie internetowej. Jednym z naszych sukcesów był udział specjalistów IPR w tworzeniu krajowej wersji normy ISO 19770-1 dotyczącej zarządzania oprogramowaniem.

Polityka środowiskowa

Zarówno kierownictwo jak i pracownicy IPR zaangażowani są na rzecz ochrony środowiska. Podczas naszej pracy i projektów korzystamy w rozwiązań przyjaznych środowisku i mamy na uwadze wartości ‚Green IT’.