A JavaScript engedélyezve kell, hogy legyen a böngészőn, hogy az oldal minden funkciója megfelelően működjön.
SAM Tools and Services
2015. Kwiecień 27. poniedziałek
Brak komentarzy

Najważniejsze rozdziały w historii IPR-Insights:

Kwiecień 2019: IPR-Insights trafia na listę CIO Applications Europe „Top 10 firm konsultingowych/usługowych w zakresie zarządzania aktywami”.

Luty 2019: Fundusz Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkealap (Rozwoju Przedsiębiorczości Zagłębia Karpackiego) podjął decyzję o zainwestowaniu 465 millionów HUF (ponad 6 mln PLN) w grupę IPR-Insights.

Grudzień 2018: roczne wyniki sprzedaży w grupie przekroczyły 600 milionów HUF (prawie 8 mln PLN).

Styczeń 2018: okrągłe otwarcie roku, czyli 500 projektów SAM zakończonych sukcesem!

Czerwiec 2017: nasze biuro w Budapeszcie przeprowadziło się pod nowy adres, do biurowca BSR Center przy ulicy Váci.

Maj 2017: program Akademii Licencyjnej IPR został wzbogacony o nową część poświęconą licencjonowaniu w chmurze (Cloud): podczas naszego szkolenia pomagamy zrozumieć struktury licencji i zawiłości licencjonowania związanego z usługami w chmurze.

Lipiec 2016: zespół konsultantów IPR-Insights może pochwalić się 400 pomyślnie zrealizowanymi projektami zarządzania oprogramowaniem!

Lipiec 2015: organizacja pierwszego seminarium IPR-Insights Polska poświęconego roli i możliwościom narzędzi do zarządzania licencjami w przedsiębiorstwach. W seminarium uczestniczyli specjaliści z największych polskich firm, m. in. z sektora finansów i paliw.

Kwiecień 2015: otwarcie biura IPR-Insights w Polsce w ramach realizacji planów ekspansji na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Firma IPR-Insights prezentuje nowe, niezależne podejście do usług i rozwiązań z zakresu Software Asset Management.

Marzec 2015: przeprowadzka do nowego biura położonego przy ulicy Váci w Budapeszcie, biurowiec Capital Square

Luty 2015: fundusz Inwestycyjny Bonitás Venture zainwestował w IPR-Inights 430 miliony forintów- pieniądze uzyskane z funduszu przeznaczone są na plany rozszerzenia naszej działalności w regionie. Wprowadzamy usługi na największym rynku Europy Środkowej. Nasz cel: Polska!

Styczeń 2015: restrukturyzacja spółki: IPR-Insights International staje się centralą grupy, na rynku węgierskim usługi świadczy IPR-Insights Hungary, plan uruchomiania lokalnych spółek w krajach rozpoczęcia działalności operacyjnej

Październik 2013: treningi pracowników IPR-Insights wspierane z funduszy Unii Europejskiej. W ramach szkoleń doskonalimy znajomość języka angielskiego, wiedzę na temat zarządzania projektów i prezentacji, umiejętności techniczne oraz pracę w zespole

Maj 2010: 5 konsultantów IPR-Insights zdaje egzamin Microsoft Certified Professional (70-673: Designing, Assessing, and Optimizing Software Asset Management (SAM), tym samym na Węgrzech zatrudniamy już największą liczbę pracowników (8) posiadających ten egzamin

Czerwiec 2009: Zdobyliśmy tytuł Microsoft Central & Eastern Europe- Licensing Solutions, Software Asset Management Partner of the Year.

Grudzień 2008: nasi pracownicy biorą udział w szkoleniach inżynierskich i językowych finansowanych w ramach Europejskiego Narodowego Planu Rozwoju: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich HEFOP-3.4.1-08/1

Listopad 2008: przeprowadzka do nowego biura przy ulicy Váci

Wrzesień 2008:  dzięki współpracy BSA Hungary, komisji MSZT/MB 819 i IPR-Insights zostaje wydana krajowa wersja normy ISO 19770-1 dotyczącej zarządzania oprogramowaniem

Lipiec 2008: ostateczny projekt krajowej wersji standardu ISO 19770-1  jako przedmiot konsultacji z MSZT/MB 819

Lipiec 2008: IPR otrzymuje wsparcie finansowe w ramach programu ?HEFOP ?wsparcie rozwoju pracowników?- szkolenia inżynierskie i kursy języka angielskiego

Czerwiec 2008: nasza firma uzyskuje tutuł ?Oracle License Management Service Partner?

Kwiecień 2008: weryfikacja tłumaczenia węgierskiej wersji normy ISO 19770-1

Marzec 2008: 5 konsultantów IPR-Insights zdaje egzamin Microsoft Certified Professional (70-123: Planning, Implementing, and Maintaining a SAM Program), tym samym na Węgrzech zatrudniamy już największą liczbę pracowników (7) posiadających ten egzamin

Wrzesień 2007: nasza firma uzyskuje tutuł ?Microsoft Certified Partner in Software Asset Management?

Lipiec 2007: stworzenie modułu SAM-Insights Webrequest (samoobsługowy system zamówień oprogramowania)

Kwiecień 2007: rozpoczynamy pracę nad węgierską wersją regulacji ?ISO 19770-1 Software Asset Management: Processes? z Węgierską Instytucją Norm (MSZT)

Marzec 2007: oddanie do użytku systemu SAM-Insights Online Electronic Sales and Customer Service

Luty 2006:  IPR otrzymuje wsparcie finansowe na rozwój i implementację  systemu SAM-Insights Online Electronic Sales and Customer Service w ramach programu ?GVOP- Rozwój E-relacji między partnerami biznesowymi?

Czerwiec 2005: pojawienie się Modułu Enterprise w systemie SAM-Insights (centralne zarządzanie zasobami oprogramowania); implementacja u pierwszego klienta

Czerwiec 2005: pomyślne zakończenie pierwszego projektu SAM z wykorzystaniem naszego oprogramowania SAM-Insights

Luty 2005: pojawienie się pierwszej wersji programu SAM-Insights

Sierpień 2004: IPR ponownie otrzymuje wsparcie na działalność marketingową z Funduszu Rozwoju Handlu

Czerwiec 2004: po długich i bezskutecznych próbach znalezienia na rynku odpowiedniego systemu SAM, decydujemy się na stworzenie własnego systemu rejestracji oprogramowania

Styczeń 2004: IPR otrzymuje wsparcie finansowe w programie ?SZVP – promowanie rozwoju Internetu w małych przedsiębiorstwach?. Cel: stworzenie profesjonalnej strony internetowej IPR-Insights

Kwiecień 2003:  IPR organizuje konferencję ?Software License Forum?, której uczestnikami są firmy zainteresowane obszarem SAM

Styczeń 2003: pierwszy projekt SAM przeprowadzony przez IPR! (jeszcze przy wdrożeniu zewnętrznego oprogramowania SAM)

16 października 2002: powstanie firmy IPR-Insights Kft., której profilem działalności jest zarządzanie zasobami oprogramowania