A JavaScript engedélyezve kell, hogy legyen a böngészőn, hogy az oldal minden funkciója megfelelően működjön.
SAM Tools and Services
2010. október 11. hétfő
Nincs hozzászólás

Compliance / Megfelelés:

Szoftvertermékek jogszerű használata, mely a tényleges felhasználás és a szoftverek felhasználására vonatkozó jogi követelmények egyezősége esetén áll fenn.

Documentation / Dokumentáció:

A szoftverterméket kísérő dokumentáció (pl. CD, könyv), melyben a szoftver használatához kapcsolódó tudnivalók találhatók. Így pl. telepítési és felhasználási segédlet, telepítési ill. regisztrációs kulcsok. A számítógépi programhoz kapcsolódó dokumentáció (a programhoz hasonlóan) a szerzői jog védelme alatt áll.

Downgrade right / Korábbi verzió használatának joga:

A szoftver felhasználási szerződésében biztosított olyan jogosultság, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó adott szoftver aktuális verziója mellett vagy helyett (a szerződésben szereplő definíció szerint) annak korábbi verzióit is használhatja.

End User License Agreement (EULA) / Végfelhasználói licenszerződés:

A szoftver jogtulajdonosa és a végfelhasználó között létrejött felhasználási szerződés, mely rögzíti a felhasználási jogviszonnyal kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket.

Free software (open source software) / Szabad szoftver (nyílt forráskódú szoftver):

Olyan szoftver, melynek felhasználási szerződése úgy rendelkezik, hogy a szoftver kódja megismerhető, szabadon tanulmányozható; a program szabadon futtatható; szabadon többszörözhető és terjeszthető; továbbá a szoftver szabadon átdolgozható.

Freeware:

Olyan tulajdonosi szoftver, mely díjfizetés nélkül használható.

Full Package Product (FPP) / Dobozos szoftver:

Olyan szoftver, amelyre felhasználási engedély a szoftver dobozának felnyitásával szerezhető (a felhasználási szerződés ráutaló magatartással jön létre a csomagolás feltépését és az ott található feltételek e reálaktussal való elfogadását követően).

Infringement of copyright, “piracy” / Szerzői jogok megsértése:

Aki más szerzői művén fennálló szerzői jogát megsérti, a szerzői jogok megsértése bűncselekményt valósítja meg. A szerzői jog megsértésének minősül az engedély nélküli, valamint a felhasználási szerződés rendelkezéseitől eltérő szoftverfelhasználás is.

License / Felhasználási szerződés (licenc):

Olyan szerződés, melyben a szerző vagy a jogtulajdonos engedélyezi a felhasználó számára szellemi termékének használatát, melyért a felhasználó rendszerint díjat fizet.

Maintenance, Upgrade Protection, Upgrade Advantage etc. / Szoftverkarbantartás, Szoftverkövetés, Verzióvédelem stb.:

Olyan szerződés, melyben a jogtulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodásban meghatározott időtartam alatt kiadott, a felhasználó által már licencelt szoftverhez tartozó új szoftververziókat a felhasználó rendelkezésére bocsátja, és ezért a felhasználó a meghatározott időtartamra vonatkozó (általában éves) díj megfizetésére köteles. /Esetenként a szerződés szerint nem különül el élesen a szoftvertámogatás (support) fogalmától./

Media / Adathordozó:

A szoftverterméket kísérő adathordozó (pl. CD), melyen a szoftver telepítéséhez és használatához szükséges fájlok találhatók.

Original Equipment Manufacturer (OEM):

Hardvertermékkel együtt szállított szoftver, mely licence szerint csak az eredeti hardverrel együtt használható.

Perpetual license / Örökös licenc (határozatlan időre szóló felhasználási szerződés):

Olyan felhasználási szerződés, mely szerint a felhasználó a szoftvert a szerződésben meghatározott feltételek szerint időkorlát nélkül használhatja.

Proprietary software (closed source software) / Tulajdonosi szoftver (zárt forráskódú szoftver):

Olyan szoftver, melynek kódja nem ismerhető meg és nem módosítható; továbbá a jogtulajdonos a felhasználás terjedelmét és feltételeit a felhasználási szerződésben szigorúan meghatározza, korlátozza. (Ilyennek tekinthető a kereskedelmi szoftver, a shareware, a freeware stb.)

Registered/Named license / Névre szóló licenc:

Olyan licenc, amely tartalmazza a felhasználó nevét vagy egy olyan azonosítót, amely alapján a felhasználó személye egyértelműen megállapítható (az ún. dobozos szoftverek licencei tipikusan nem ilyenek).

Shareware:

Olyan tulajdonosi szoftver, mely a felhasználási szerződésben meghatározott időtartam alatt (kiértékelési időszak) díjfizetés nélkül használható, azonban a szerződésben meghatározott feltétel vagy határidő bekövetkeztével a szoftver tipikus kereskedelmi szoftverként viselkedik, azaz a felhasználási cselekmények csak díjfizetés esetén gyakorolhatóak.

Software Asset Management / Szoftvereszköz-gazdálkodás:

A szoftver, mint egy vállalkozás működéséhez elengedhetetlenül szükséges eszköz életciklusának átlátható, jogszerű és gazdaságos menedzselése. Sok esetben a szoftvervagyon olyan értéket képvisel egy vállalkozás eszközei között, amely nélkülözhetetlenné teszi a kiemelt figyelmet és a szakszerű gazdálkodási eljárásokat. “”A szoftvereszköz-gazdálkodás a szoftvereszközök hatékony kezelését, szabályozását és védelmét jelenti egy szervezeten belül.”” Forrás: ISO 19770-1:2006 Szoftvereszköz-gazdálkodás szabvány.

Software compliance audit / Szoftver jogszerű használatának vizsgálata:

Egy vállalkozás szoftver felhasználásának vizsgálata, melyet kezdeményezhet, illetve végezhet bármely szoftvergyártó, vagy felhatalmazott államigazgatási szerv (rendőrség, APEH), vagy a vállalkozás felkérésre szoftvergazdálkodási szakértő, mint pl. az IPR-Insights.

Subscription license / Előfizetéses licenc (határozott időre szóló felhasználási szerződés):

Olyan felhasználási szerződés, mely a szoftver felhasználási jogát meghatározott időtartamra biztosítja. A szerződésben megjelölt időtartam lejártával a felhasználási jog megszűnik. Az “előfizetés” időtartama alatt jellemzően a szoftver legfrissebb verziója használható.

Support / Támogatás:

Olyan szerződés, mely adott szoftver rendeltetésszerű használatához meghatározott szolgáltatásokat nyújt (pl. telefonos és e-mailes konzultációt, hibajavítást, személyes tanácsadást, oktatást).

Upgrade / Frissítés:

Olyan felhasználási szerződés, melyben a jogtulajdonos a korábban a felhasználó által már licencelt szoftverhez tartozó új szoftververziót vagy új termékváltozatot a felhasználó rendelkezésére bocsátja, amiért a felhasználó egyszeri (az eredeti szoftverért fizetendő díjhoz képest alacsonyabb) díjat fizet. A frissítésről szóló felhasználási szerződés tulajdonképpen az eredeti felhasználási szerződés módosítása, vagyis a frissítési licenc csak az eredeti licenccel együtt érvényes. Tipikus fajtái a verziófrissítés, a termékfrissítés, a nyelvi frissítés és a kompetitív frissítés.

Volume License Agreement / Mennyiségi licencszerződés:

Olyan felhasználási szerződés, melyben a szoftver jogtulajdonosa meghatározott rendelési szintektől (vagyis a rendelt szoftver mennyiségétől) teszi függővé a szoftverei felhasználásának ellenértékeként fizetendő díjat és a felhasználó által megszerezhető jogok terjedelmét.